Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trafikregler och säkerhet

Oavsett om du väljer att cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen ska du kunna ta dig fram enkelt och säkert i Linköping. Det pågår ständigt arbeten med att underhålla och förbättra trafikmiljön. Vi försöker arbeta snabbt och effektivt, men självklart kommer det trots allt att innebära vissa trafikstörningar. När arbetena är klara har vi ett tryggare och mer tillgängligt Linköping.

I Linköping vill vi att du ska komma snabbt, miljövänligt, smidigt och framför allt säkert. Vi jobbar kontinuerligt med att bättra våra gator och vägar, det är därför som framkomligheten ibland kan vara svår på vissa gator. Tänk på att köra försiktigt när du är på vägar med pågående vägarbeten, det är bättre att komma lite senare än att inte alls komma fram.

Markupplåtelse, grävtillstånd och trafikanordningsplan, se sidan:

Linköping kommuns trafikplaner

Trafikplanering är en del av den översiktliga planeringen för hela staden och kommunen. I trafikplaneringen föreslår man hur trafiknäten för bilar, bussar, cyklar och gående ska byggas ut eller ändras i framtiden. Vilken inriktning man ska ha för hastigheter på olika typer av gator och vägar ger man också förslag på. Hur många filer och hur tätt det ska vara mellan korsningar är en annan fråga som trafikplaneringen hanterar.

Läs mer om kommunens trafikplaner

Trafiknätsanalys

I trafiknätsanalysen redovisas de krav på framkomlighet och trafiksäkerhet som olika trafikslag ställer och hur väl dessa krav uppfylls idag. Kommunfullmäktige har beslutat att trafiknätsanalysen är kommunens underlag i det fortsatta arbete med trafikfrågor.

Senast uppdaterad den 18 augusti 2021