Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trafiksäkerhet

Linköpings kommun arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. Olycksstatistik och inventeringar över vilka platser som är osäkra ligger sedan till grund när man planerar vilka åtgärder som ska genomföras.

För att skapa ett trafiksäkrare Linköping genomförs både fysiska åtgärder och informationsinsatser. Exempel på åtgärder är rondeller, cykelbanor som ligger en bit ifrån vägen, avsmalnade och upphöjda gång-och cykelpassager och gång- och cykeltunnlar.

I oktober 2009 undertecknade Linköpings kommun den europeiska trafiksäkerhetsstadgan för att kunna vara med och påverka trafiksäkerheten i Europa. I och med undertecknandet lovade Linköpings kommun att genomföra de åtaganden man gjort i trafiksäkerhetsprogrammet. I samband med detta tilldelades Linköpings kommun det europeiska trafiksäkerhetspriset, Exellence in Road Safety Awards 2009. Linköping tilldelades priset för sina åtaganden i trafiksäkerhetsprogrammet.

Övergångsställen, bilspärrar, trafikspeglar och farthinder

Här hittar du vanliga frågor och svar om övergångsställen, bilspärrar, trafikspeglar och farthinder.

Sök bland frågor och svar

Övergångsställen används när du går och ska korsa en körbana eller en cykelbana. De är markerade med vägmarkering eller vägmärke eller båda. Läs mer om vem som har väjningsplikt vid obevakade övergångsställen på Transportstyrelsens webbsida:

Övergångsställen görs i första hand för att gående lättare ska kunna ta sig över en gata om det är mycket trafik. Ett övergångsställe gör inte gatan säkrare eller minskar risken för olyckor.

Vi överväger att göra övergångsställen på platser där många personer rör sig över gatan eller i nära anslutning till skolor.

Nej, övergångsställen är inte trafiksäkra. Det sker många olyckor på övergångsställen. Det är därför viktigt att även göra andra åtgärder för att få ner hastigheten.

Övergångsställen görs i närheten av skolor tillsammans med andra åtgärder för att få ner hastigheten. Övergångsställen kan göras där många barn rör sig för att korsa gatan. På bostadsgator med hastighetsbegränsning 30 km/tim, som inte ligger i närheten av en skola, görs inga övergångsställen.

Vanligtvis följer en vuxen med sitt barn till och från förskolan. Den vuxne hjälper barnet i trafiken och tar ansvar att barnet korsar gatan på ett tryggt sätt.

Vi är väldigt restriktiva med bilspärrar och andra hinder eftersom de ofta ökar olycksrisken för cyklister.

  • Där gång- och cykelbanan är parallell med vägen, sätter vi inte upp några hinder.
  • Där gång- och cykelbanan används som genväg kan vi överväga att sätta upp hinder, om det är mycket biltrafik och andra åtgärder inte hjälper.
  • Hinder sätts aldrig upp på huvudcykelvägnätet.

Trafikspeglar ger en falsk trygghet då spegelbilden är förvrängd. Det är svårt att bedöma avstånd till andra trafikanter genom spegeln, därför är vi restriktiva med att sätta upp trafikspeglar.  

  • I många fall räcker det att man klipper ner häckar eller sänker staket för att få till en bra sikt. När detta är möjligt sätter vi inte upp trafikspeglar.
  • Finns det en trottoar framför korsningen/utfarten så sätter vi inte heller upp trafikspeglar.

Nej, det är inte tillåtet att själv sätta upp trafikspeglar på kommunal mark.

Vi får in många önskemål från medborgare som önskar farthinder.

Farthinder kan övervägas:

  • När vägen/gatan har stora trafikmängder.
  • När vägen/gatan saknar trottoar eller gång- och cykelväg.

Farthinder får inte förekomma:

  • På bostadsgator där högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim. Då hänvisas istället till blomlådor.
  • På gator där bussar kör ofta. Detta på grund av arbetsmiljöproblem för bussförare samt resenärernas komfort.
  • Om markförhållandena innebär vibrationer i närliggande byggnader när man kör över guppet.

 

Vid ytterligare frågor ber vi dig kontakta Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 13 november 2019