Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lokala trafikföreskrifter

Kommunen, länsstyrelsen och polisen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter (LTF). LTF är en regel som gäller inom ett speciellt område eller en plats.

Lokala trafikföreskrifter märks oftast ut med vägmärken för att visa var och hur bestämmelsen gäller. Det finns även trafikföreskrifter som är allmänna och inte märks ut med vägmärke. Exempel på sådana är:

  • Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last
  • Förbud av transport av farligt gods

Som trafikant är man skyldig att känna till dessa allmänna trafikföreskrifter.Linköpings kommuns alla giltiga trafikföreskrifter finns sökbara via Svensk trafikföreskriftssamling.

Förbud mot trafik med fordon (Gäller även cykel)

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

 

Förbud mot trafik med tung lastbil (över 3,5 ton)

Parkeringsförbud Märket anger förbud mot att parkera fordon

Gågata och gångfartsområde

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.

  1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
  2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Gågata

På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den.

Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för

  1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, eller
  4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan

Gående, cykeltrafik och mopedtrafik klass II är tillåten på en gågata.

Gångfartsområde

All trafik är tillåten om inga andra vägmärken med förbud mot trafik finns på gatan.

Kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Senast uppdaterad den 10 april 2017