Hoppa till huvudinnehåll

Grävtillstånd

Ska du gräva på kommunal mark behöver du ett grävtillstånd.

Med ett grävtillstånd har man rätt att gräva på kommunens mark, men också ett krav på att återställa marken och ytan. Att gräva innebär att man bryter markens ytskikt.

Vid grävarbeten ställer vi även krav på att man följer villkoren för arbeten inom offentlig plats

Hur går grävtillståndsprocessen till?

  1. Entreprenör ansöker om grävtillstånd och trafikanordningsplan och eventuellt andra tillstånd som kan behövas för att få utföra arbetet. På sidan Markupplåtelser och nyttjande av kommunens mark finns information om vilka tillstånd som kan behövas för att nyttja marken.
  2. Efter godkänd ansökan om grävtillstånd och beviljad trafikanordningsplan påbörjas arbetet vid det ungefärliga datumet som angetts vid inskickade ansökningar.
  3. När arbetet för grävningen är avslutat beställer entreprenör återställning av platsen. Det innebär att det till exempel beställs asfalt för asfalterade vägar eller annat material för platsen beroende på vilken typ av markyta som det grävts på. Återställning av markytan ligger inte med i den planerade tiden för arbetet, då det tar olika lång tid att få fram olika material.

Ett skäl till att inte lämna tillstånd för grävning är att det kan finnas andra planerade grävarbeten som gör det olämpligt med ytterligare avstängningar.

I vägarbetskartan kan du se pågående och planerade grävarbeten. Där finns ungefärligt start och slutdatum för arbetet. Ibland kan ett planerat gräv- och vägarbete behöva skjutas upp på grund av akuta fall, som kan vara vattenläckor eller kraftigt väderomslag.

Frågor och information om grävtillstånd och grävarbeten

Hur lång är handläggningstiden?

Den är 5-10 arbetsdagar.

Var skickar jag min ansökan?

Om du söker grävtillstånd vid få tillfällen om året, går det bra att använda vår e-tjänst. 

Om du är entreprenör som utför denna typ av markarbete mer än fem gånger om året, vill vi ha ansökningarna via vårt ärendehanteringssystem Greta. Greta är kommunens verksamhetssystem för grävtillstånd och TA-planer.
Nedan hittar du länk till e-tjänsten och kontaktformulär för att beställa inloggningsuppgifter.

Har du fått avslag på din ansökan?

Det förekommer att det blir avslag vid ansökning av grävtillstånd. Då förs en dialog tillsammans med ansvarig hos kommunen som förklarar varför.

Hur kommer jag i kontakt med kommunen?

Vid frågor om platsen ni vill söka tillstånd för, skicka ett ärende via formuläret för frågor och synpunkter eller ring Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 22 juni 2022