Hoppa till huvudinnehåll

Markupplåtelse för kommersiellt bruk

För att anordna motionslopp, ha en uteservering eller gatupratare behövs tillstånd. På denna sida finns samlad information med frågor och svar gällande markupplåtelse för kommersiellt bruk.

Hur ansöker jag om markupplåtelse?

  1. Vid frågor om platsen ni vill söka tillstånd för, skicka ett ärende via kommunens formulär för frågor och synpunkter eller ring till Kontakt Linköping, 013 - 20 60 00.
  2. Ansök och betala till Polismyndigheten.
  3. Efter betald ansökan hos Polismyndigheten skickas ansökan till Linköpings kommun för ett utlåtande.
  4. Linköpings kommun skickar sitt utlåtande till Polismyndigheten med kriterier/krav för att få beviljad upplåtelse.
  5. Beslut skickas ut av Polismyndigheten.
  6. Markhyra för upplåtelsen av Linköpings kommuns mark faktureras efter avslutad upplåtelse. I vissa fall sker fakturering efter överenskommelse.

Läs mer på startsidan för markupplåtelser och nyttjande av kommunens mark för att se vilka tillstånd som kan behövas för att nyttja marken.

Frågor och information om markupplåtelse

Handläggningstiden är 5 dagar. Det förekommer att handläggningstiden tar längre tid då vissa ansökningar kan behöva kompletteras med uppgifter och information innan ett beslut fattas.  

Ja, tillstånd söks enligt Ordningslag (1993:1617) kaptiel 3. Mer information om markupplåtelse hittar du via länken nedan. 

I beslutet från Polismyndigheten finns en bilaga med beskrivning hur du går till väga för att överklaga.

Det kostar 870 kronor vilket betalas till Polismyndigheten.

Läs mer på startsidan för markupplåtelse och nyttjande av kommunens mark, för att se vilka tillstånd som kan behövas för att ansöka om markupplåtelse för uteservering.

På Nygatan mellan Lilla torget och Trädgårdstorget finns plats för uppsättning av banderoll. Tänk på att även ansöka om en trafikanordningsplan vid uppsättningen om den kräver till exempel en skylift.

Om du vill arrangera ett motionslopp kan du vända dig till handläggare på Linköpings kommun. Då får du reda på vilka regler som gäller på vilka platser där ett lopp skulle kunna äga rum.

Senast uppdaterad den 10 november 2022