Hoppa till huvudinnehåll

Vägvisning

Ansökan om vägvisning till ett företag, en serviceanläggning eller liknande skickas eller lämnas till den myndighet som är väghållare. Linköpings kommun tar emot ansökningar om vägvisning på de flesta gator inom tätort.

Ansökan 

För ansökan om vägvisning på det statliga vägnätet det vill säga större genomfartsvägar och vägar på landsbygd kontakta Trafikverket.

Ansökan om vägvisning på gator där Linköpings kommun är väghållare gör du via vår e-tjänst.

Att ansöka om vägvisning kostar ingenting. Beviljas ansökan får den som ansöker betala för inköp och uppsättning av vägmärket.

Senast uppdaterad den 8 september 2023