Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Serveringstillstånd för alkohol

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning. 

Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning. 

Tillståndet kan vara permanent eller tillfälligt. Ansökan måste också göras när ett beviljat tillstånd ska ändras vad gäller tid, serveringsyta, ägare etc. 

För olika tillstånd ställs olika krav. Generellt kan sägas att serveringstillstånd bara får ges till den som kan visa att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.

Detta innebär bland annat

  • att uppvisa allmän och ekonomisk skötsamhet
  • att ha kunskaper om alkohollagstiftningen
  • att serveringsstället skall uppfylla alkohollagens krav på lämpliga lokaler

Beslut med anledning av coronapandemin

Mindre avgifter för restaurang- och hotellbranschen

För att stödja restaurang- och hotellbranschen slopas avgifter för serveringstillstånd under 2020. Dessutom slopas indexuppräkning för livsmedelskontroll under 2021. Läs mer via länken nedan.

Tillfälligt förbud mot försäljning av alkohol

Regeringen har från och med 24 december beslutat om förbud mot att servera alkohol mellan vissa klockslag. Till och med 2 maj 2021 gäller förbud mot att servera alkohol klockan 22.00-11.00. Enligt skärpta regler gäller dock att serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00 till och med 2 maj 2021. Serveringsstället får hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Detta beslut har företräde framför beslutet om att inte servera alkohol efter kl 22.00. Nya beslut kan komma utifrån rådande situation.

Förbudet gäller inte på servering på sådana särskilda boenden som avses i 8 kap. 1 b § alkohollagen (2010:1622), inte heller för rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum.

Ansökan

Ansökan om serveringstillstånd respektive serveringstillstånd för slutet sällskap ska göras via e-tjänst eller på på särskild blankett.

Prövningsavgifter

När ansökan inkommit till Social- och omsorgsförvaltningen, debiteras sökanden en prövningsavgift. Du som har stadigvarande serveringstillstånd betalar årligen en tillsynsavgift

Kunskapsprov i alkohollagen

Sedan den 1 januari 2011 ska du som söker serveringstillstånd eller provsmakning av alkoholdrycker avlägga ett nationellt kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten för att visa att du har kunskaper om alkohollagen. Provresultatet (från det nationella kunskapsprovet) är giltigt i tre år.

Undantag från skyldigheten att avlägga prov är om du redan har ett gällande serveringstillstånd i Linköping eller i en annan kommun eller om du kan uppvisa ett godkänt nationellt kunskapsprov som du avlagt inom den senaste treårsperioden. Du som söker tillstånd för slutet sällskap vid ett (1) enstaka tillfälle behöver inte avlägga prov. Vid ansökningstillfälle två ska du visa dina kunskaper och du behöver alltså avlägga provet.

Provet är webbaserat och genomförs på Social- och omsorgsförvaltningen. Kontakta alkoholhandläggarna för frågor kring kunskapsprov eller för att boka in tid för provtillfälle.

Vi ber dig särskilt notera att eventuella kunskapsprov som du gjort i samband med olika restauratörsutbildningar, så kallade ”krögarkurser”, inte är giltiga. I den nya alkohollagen har Folkhälsomyndigheten konstruerat ett nationellt prov. Det är detta prov som tillstånds- och tillsynsenheten syftar på när vi efterfrågar kunskapsprov i alkohollagen.

Senast uppdaterad den 6 april 2021