Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Om du säljer folköl eller tobak måste du anmäla detta till kommunen. Du ska även skicka med ett egenkontrollprogram med anmälan. I Linköping är det socialförvaltningen som har ansvar för att ta emot anmälan. Anmälan om handel med receptfria läkemedel sker till läkemedelsverket.

Folköl

Bestämmelser om ölförsäljning finns i alkohollagen.   För att sälja folköl krävs att man har en verksamhet som är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen. Affären måste ha ett brett matubud.

Tobaksvaror

Bestämmelser om tobaksförsäljning finns i tobakslagen. Åldersgräns för försäljning gäller alla tobaksvaror såsom snus, piptobak, rulltobak, cigaretter m.m. och omfattar även försäljning från automat. 

Receptfria läkemedel

Bestämmelser om försäljning av receptfria läkemedel står i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

För att sälja receptfria läkemedel så ska man anmäla handeln till Läkemedelsverket. Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna.

Gemensamma bestämmelser

Försäljning får inte ske till den som är under 18 år   Om du säljer öl eller tobak måste detta anmälas till kommunen. I Linköping är det socialförvaltningen som har ansvar för att ta emot anmälan.  Blankett för anmälan hittar du i högermenyn under Dokument & Blanketter.

Du måste också ha ett egentillsynsprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna i lagstiftningen efterlevs. 

Kommunen har tillsammans med polisen ett tillsynsansvar över försäljningen och kommunen får ta ut en tillsynsavgift.  

Kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och tar för detta ut en årlig kontrollavgift.          

Avgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel

Kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och tar för detta ut en årlig kontrollavgift.

  • Tobaksförsäljning: 1540 kr/år
  • Folkölsförsäljning:1540 kr/år
  • Försäljning av receptfria läkemedel: 1600 kr/år
  • Försäljning av tobak och folköl: 2570 kr/år
  • Försäljning av tobak och receptfria läkemedel: 3140 kr/år
  • Försäljning av folköl och receptfria läkemedel: 3140 kr/år
  • Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel: 4170 kr/år

   

Tillstånd och tillsyn

Skicka e-post till Tillstånd och tillsyn

E-post: serveringstillstand@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00 (växel)

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta)

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017