Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Om du säljer folköl eller e-cigaretter måste du anmäla detta till kommunen. Du ska även skicka med ett egenkontrollprogram med anmälan. I Linköping är det Social- och omsorgsförvaltningen som har ansvar för att ta emot anmälan. Anmälan om handel med receptfria läkemedel sker till Läkemedelsverket.

Folköl

Bestämmelser om ölförsäljning finns i alkohollagen. För att sälja folköl krävs att man har en verksamhet som är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen. Affären måste ha ett brett matubud.

Försäljning av tobak

Från 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd hos kommunen om du vill sälja tobak. Du som redan anmält att du säljer tobak får fortsätta din försäljning, men du måste senast den 31 oktober ansöka om tillstånd.

När du skickat in din ansökan gör kommunen en lämplighetsprövning. Kommunen granskar då ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet.

Den nya tobakslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter innebär i korthet:

 • att tillstånd krävs för att sälja tobak
 • att kommunen utreder om den som söker tillstånd är lämplig
 • rökfria utemiljöer

Ansökan om tillstånd att sälja tobak

Tobaksvaror är varor som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, snus och portionssnus. Observera att också vattenpipstobak som inte innehåller tobak klassas som en tobaksvara.

Detaljhandel: Information till dig som säljer tobak

Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

Från 1 juli 2019 måste detaljhandlare som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du kan ansöka om tillstånd från 1 juli.

När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram.

Om du redan har anmält att du säljer tobak

Du som redan har anmält att du säljer tobak får fortsätta din försäljning, men du måste senast 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Kravet på tillstånd gäller bara tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Avgift för ansökan och tillsyn

Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

Kommunen behandlar din ansökan

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Rökfria utemiljöer

Den nya lagen innebär också att det är förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler.

Partihandel: Information till dig som säljer tobak

Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

Från 1 november 2019 måste du som partihandlare (grossist) ha tillstånd om du ska sälja tobak. Du kan från 1 juli ansöka om tillstånd hos kommunen. Din ansökan måste ha kommit till kommunen senast den 31 oktober, för att du ska ha möjlighet att fortsätta sälja tobak.

När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram.

Du ansöker om tillstånd hos den kommun där ditt företag har sitt kontor eller hos den kommun där ditt företag har ett fast driftställe, till exempel lager. Om du säljer tobaksvaror till både detaljhandel och direkt till privatpersoner, ska du ansöka om både detaljhandelstillstånd och partihandelstillstånd.

Avgift för ansökan och tillsyn

Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

Kommunen behandlar din ansökan

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket, Kronofogden och Tullverket. Du får fortsätta att sälja tobaksvaror till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Du som partihandlare ansvarar för att:

 • din personal har de kunskaper de behöver för att kunna följa den nya lagen.
 • all tobak som du säljer till detaljhandel har korrekt märkning.
 • ta reda på om detaljhandel som du säljer varor till har ett detaljhandelstillstånd.

Restaurang och café: Information till dig som säljer tobak

Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

Från 1 juli 2019 måste restauranger och caféer som ska sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du måste också ha tillstånd för att sälja tobak i automat. Du kan ansöka om tillstånd från 1 juli.

Om du redan har anmält att du säljer tobak

Du som redan har anmält att du säljer tobak får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram.

Avgift för ansökan och tillsyn

Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

Kommunen behandlar din ansökan

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Rökfria uteserveringar och entréer

I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Rökförbudet börjar gälla den 1 juli 2019.

Utökat rökförbud

Den nya lagen innebär också att rökförbudet omfattar fler produkter. Det blir förbjudet att använda tobak, elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Det innebär att vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Avgifter för tobaksförsäljning

Från 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd för att få sälja tobak. För att handlägga din ansökan om tobakstillstånd tar social- och omsorgsförvaltningen ut en avgift. Ansökningsavgifterna är ännu inte beslutade men förslag på nya avgifter är:

 • Avgiften om stadigvarande försäljningstillstånd: 5 000 kronor.
 • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd: 2 000 kronor
 • Stadigvarande ändring av försäljningstillstånd: 2 000 kronor

Tillsynsavgifter

Kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och tar för detta ut en årlig tillsynsavgift.

 • Tobaksförsäljning: 1540 kr/år
 • Försäljning av tobak och folköl: 2570 kr/år
 • Försäljning av tobak och receptfria läkemedel: 3140 kr/år
 • Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel: 4170 kr/år

Egenkontrollprogram

Vid tobaksförsäljning är du skyldig att kontrollera försäljningen och du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Programmet ska du skicka in till tillståndsenheten tillsammans med din ansökan.

Regler för tobaksförsäljning

Du som säljer tobak ska följa de regler som finns för tobaksförsäljning:

 • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år och att tobaksvarorna inte langas till någon under 18 år.
 • Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
 • De tobaksvaror som du säljer ska vara märkta på rätt sätt.
 • Du ska följa de regler som finns för hur du får marknadsföra tobak.

Läs de regler som gäller för att marknadsföra tobak på konsumentverket.se

Läs om hur tobaksvaror ska vara märkta på folkhalsomyndigheten.se

Utökat rökförbud

Den nya lagen innebär också att rökförbudet omfattar fler produkter. Det blir förbjudet att använda tobak, elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Det innebär att vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Receptfria läkemedel

Bestämmelser om försäljning av receptfria läkemedel står i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

För att sälja receptfria läkemedel så ska man anmäla handeln till Läkemedelsverket. Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna.

Gemensamma bestämmelser

Försäljning får inte ske till den som är under 18 år. Om du säljer öl eller tobak måste detta anmälas till kommunen. I Linköping är det Social- och omsorgsförvaltningen som har ansvar för att ta emot anmälan. Blankett för anmälan hittar du i högermenyn under Dokument & Blanketter.

Du måste också ha ett egentillsynsprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna i lagstiftningen efterlevs. 

Kommunen har tillsammans med polisen ett tillsynsansvar över försäljningen och kommunen får ta ut en tillsynsavgift.  

Kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och tar för detta ut en årlig kontrollavgift.          

Avgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel

Kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och tar för detta ut en årlig kontrollavgift.

 • Tobaksförsäljning: 1540 kr/år
 • Folkölsförsäljning:1540 kr/år
 • Försäljning av receptfria läkemedel: 1600 kr/år
 • Försäljning av tobak och folköl: 2570 kr/år
 • Försäljning av tobak och receptfria läkemedel: 3140 kr/år
 • Försäljning av folköl och receptfria läkemedel: 3140 kr/år
 • Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel: 4170 kr/år
Tillstånd och tillsyn

Till e-postformulär för Tillstånd och tillsyn

E-post: serveringstillstand@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00 (växel)

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta)

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 3 september 2020