Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Om du ska sälja folköl eller e-cigaretter måste du anmäla detta till kommunen. Om du ska sälja tobak måste du göra en ansökan. I Linköping kommun är det Social- och omsorgsförvaltningen som har ansvar för att ta emot anmälan/ansökan. Anmälan om handel med receptfria läkemedel ska göras till Läkemedelsverket.

Gemensamma bestämmelser

 • Försäljning får inte ske till personer under 18 år. 
 • Du måste också ha ett egenkontrollprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna i lagstiftningen efterlevs.
 • Kommunen har tillsammans med polisen ett tillsynsansvar över försäljningen och kommunen får ta ut en tillsynsavgift.

Försäljning av folköl

Bestämmelser om ölförsäljning finns i alkohollagen. För att sälja folköl krävs att man har en verksamhet som är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen. Affären måste ha ett brett matubud.

Försäljning av tobak

Tobaksvaror är varor som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, snus och portionssnus. Observera att också vattenpipstobak som inte innehåller tobak klassas som en tobaksvara. Du måste ansöka om tillstånd hos kommunen om du vill sälja tobak. När du skickat in din ansökan gör kommunen en lämplighetsprövning. Kommunen granskar då ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet.

Tobakslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter innebär i korthet:

 • att tillstånd krävs för att sälja tobak
 • att kommunen utreder om den som söker tillstånd är lämplig
 • rökfria utemiljöer

Regler för tobaksförsäljning

Du som säljer tobak ska följa de regler som finns för tobaksförsäljning:

 • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år och att tobaksvarorna inte langas till någon under 18 år.
 • Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
 • De tobaksvaror som du säljer ska vara märkta på rätt sätt.
 • Du ska följa de regler som finns för hur du får marknadsföra tobak.

Ansökan om tillstånd att sälja tobak

Detaljhandel: Information till dig som säljer tobak

Du måste ha tillstånd för att sälja tobak: Detaljhandlare som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram. Kravet på tillstånd gäller bara tobak. 

Avgift för ansökan och tillsyn: Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

Kommunen behandlar din ansökan: Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen hämtar information från andra myndigheter som till exempel polisen, skatteverket och kronofogden. 

Rökfria utemiljöer: Det är förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Lagen innebär också att det är förbjudet att använda tobak, elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Det innebär att vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Partihandel: Information till dig som säljer tobak

Du måste ha tillstånd för att sälja tobak: Du måste som partihandlare (grossist) ha tillstånd om du ska sälja tobak. När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram.

Du ansöker om tillstånd hos den kommun där ditt företag har sitt kontor eller hos den kommun där ditt företag har ett fast driftställe, till exempel lager. Om du säljer tobaksvaror till både detaljhandel och direkt till privatpersoner, ska du ansöka om både detaljhandelstillstånd och partihandelstillstånd.

Avgift för ansökan och tillsyn: Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

Kommunen behandlar din ansökan: Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från myndigheter som till exempel polisen, skatteverket, kronofogden och Tullverket. 

Du som partihandlare ansvarar för att:

 • din personal har de kunskaper de behöver för att kunna följa den nya lagen.
 • all tobak som du säljer till detaljhandel har korrekt märkning.
 • ta reda på om detaljhandel som du säljer varor till har ett detaljhandelstillstånd.

Restaurang och café: Information till dig som säljer tobak

Du måste ha tillstånd för att sälja tobak: Restauranger och caféer som ska sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Du måste också ha tillstånd för att sälja tobak i automat. När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram.

Avgift för ansökan och tillsyn: Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

Kommunen behandlar din ansökan: Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel polisen, skatteverket och kronofogden.

Rökfria uteserveringar och entréer: Det är förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Lagen innebär också att det är förbjudet att använda tobak, elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Det innebär att vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Tobaksfria nikotinprodukter - ny lag den 1 augusti

Den 1 augusti 2022 trädde en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Detta innebär att om man ska sälja produkter som innefattas av lagstiftningen måste en anmälan göras till kommunen.
Tobaksfria nikotinprodukter regleras i lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

 • Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en produkt ska säkerställa att personen har fyllt 18 år. Om det finns särskild anledning att tro att produkten har avsikt att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.
 • På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Fyll i anmälningsblanketten och skicka in den till: Social- och omsorgsförvaltningen, Box 356, 581 03 Linköping eller scanna in anmälningsblanketten och skicka till e-postadressen för serveringstillstånd. Se till att e-post finns ifyllt om ni vill ha bekräftelse på att anmälan är inkommen. I övrigt kommer ingen bekräftelse att skickas ut. 

Avgifter för tobaksförsäljning

För att handlägga din ansökan om tobakstillstånd tar Social- och omsorgsförvaltningen ut en avgift. Ansökningsavgifterna är:

 • Avgiften om stadigvarande försäljningstillstånd: 5 000 kronor.
 • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd: 2 000 kronor
 • Stadigvarande ändring av försäljningstillstånd: 2 000 kronor
Länk till e-tjänst

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det att göra en anmälan till kommunen.

Försäljning av receptfria läkemedel

Bestämmelser om försäljning av receptfria läkemedel står i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

För att få sälja receptfria läkemedel så ska anmälan göras till Läkemedelsverket. Varje butik är skyldig att ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna.

Tillsynsavgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel

Kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och tar för detta ut en årlig tillsynsavgift.

 • Tobaksförsäljning: 1540 kr/år
 • Folkölsförsäljning:1540 kr/år
 • Försäljning av receptfria läkemedel: 1600 kr/år
 • Försäljning av tobak och folköl: 2570 kr/år
 • Försäljning av tobak och receptfria läkemedel: 3140 kr/år
 • Försäljning av folköl och receptfria läkemedel: 3140 kr/år
 • Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel: 4170 kr/år
Tillstånd och tillsyn

Till e-postformulär för Tillstånd och tillsyn

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00 (växel)

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta)

Besöksadress : Barnhemsgatan 2

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 17 augusti 2022