Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tobakstillstånd - ansökan

Här kan du via en e-tjänst ansöka om tillstånd för att sälja tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Länk till e-tjänst

Tobaksvaror är varor som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, snus och portionssnus. Observera att också vattenpipstobak som inte innehåller tobak klassas som en tobaksvara.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter innebär i korthet att tillstånd krävs för att sälja tobak inom detaljhandel, partihandel, restaurang och café. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Information hämtas från myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket, Kronofogden och Tullverket.

Om du säljer tobaksvaror till både detaljhandel och direkt till privatpersoner, ska du ansöka om både detaljhandelstillstånd och partihandelstillstånd.

Kravet på tillstånd gäller bara tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Egenkontrollprogram

Vid tobaksförsäljning är du skyldig att kontrollera försäljningen och du måste med anmälan bifoga egenkontrollprogram. Du kan antingen bifoga ett eget eller så använder du den färdiga mallen. Det är viktigt att du utgår från din verksamhet.

Tillsynsavgifter

Kommunen kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna och tar för detta ut en årlig tillsynsavgift.

 • Tobaksförsäljning: 1540 kr/år
 • Försäljning av tobak och folköl: 2570 kr/år
 • Försäljning av tobak och receptfria läkemedel: 3140 kr/år
 • Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel: 4170 kr/år

Efter avslutat ärende finns dina uppgifter kvar i Mina ärenden i ytterligare två månader innan de gallras bort. Återkoppling på din ansökan sker enligt Social- och omsorgsförvaltningens handläggningsrutin. Ditt ärende hanteras i ordinarie verksamhetssystem.

Kontakta förvaltningen via Kontakt Linköping om du önskar ta del av vilka uppgifter som finns sparade om dig i verksamhetssystemet eller om du vill ha information om status avseende ditt ärende.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av social- och omsorgsnämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är social- och omsorgsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
 • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
 • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. 

För frågor kontakta social- och omsorgsnämnden via e-post eller via Linköping kommun Social- och omsorgsförvaltningen 581 81 Linköping

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

 • BankID
 • E-medborgarkonto
 • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
 • Freja eID+
 • Telia e-legitimation

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativt

Telias e-legitimation

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Andra sätt att anmäla försäljning av tobak

Om du inte kan använda vår e-tjänst, kan du göra en anmälan via blankett för detaljhandel eller via blankett för partihandel som du når via länkarna nedan.

Senast uppdaterad den 3 maj 2021