Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknad

Linköping är en av Sveriges främsta städer när det gäller produktion och forskning inom både högteknologi och informations- och kommunikationsteknologi. Här finns även en blandning av tillverkande industri, tjänstesektor, handel och offentlig verksamhet. Alltihop i en stad med goda kommunikationer och ett fördelaktigt geografiskt läge.

Linköping är en växande och centralt belägen storstad med över 157 000 invånare. Här finns ett välmående näringsliv där tillverkningsindustrin är omsättningsmässigt störst. Även om handel och företagstjänster ökat något på senare tid är det ingen slump att de största arbetsgivarna, förutom kommun och landsting, är SAAB, Linköpings universitet och Ericsson.

Grundforskning och innovation

Linköpings universitet bidrar starkt till den positiva utvecklingen av kommunen. Universitetet, som är ett av landets största, bidrar till ett brett fält av grundforskning, vilket i sin tur leder till utveckling av nya produkter och företagsavknoppningar. Även flygplanstillverkaren SAAB driver utvecklingen framåt, dels genom egen forskning och dels genom att efterfråga innovationer från andra. Det finns dessutom många teknologibaserade företag med världsrykte samlade i Science Park Mjärdevi.

Samarbete

Samarbetet inom branscherna är gott och har skapat allt från lösa nätverk till formella kluster. Allra störst är flygklustret med bland annat avancerad forskning kring flyg och tillverkning av stridsflygplan. Linköping är också ett starkt nav för informations- och kommunikationsteknologi tack vare bland annat Linköpings universitet och många av företagen i Science Park Mjärdevi. Gröna näringar representeras av Vreta Kluster som inriktar sig på mat och odling här i hjärtat för ett av Sveriges starkaste livsmedelsproducerande områden. Regionen har dessutom med sina starka aktörer inom miljöteknik blivit en internationell förebild med sitt i stort sett avfallslösa kretslopp.

Med all denna samlade kompetens och handlingskraft gör staden definitivt rätt för sitt motto: Linköping – Där idéer blir verklighet.

Senast uppdaterad den 11 april 2018

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: