Dispens från lokala trafikföreskrifter

Genom att ansöka om dispens från lokal trafikföreskrift kan man få tillstånd att trafikera där det är förbjudet enligt föreskrifterna.

Kommunen är restriktiv med att bevilja dispenser eftersom bestämmelsen från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet och/eller tillgänglighet för trafikanter.

Ansökan

Att ansöka kostar ingenting. Beviljas ansökan debiteras en avgift på 200 kronor exklusive moms per dispens. Giltighetstiden för en dispens är normalt ett år.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018