Hoppa till huvudinnehåll

Markupplåtelseavgifter för offentlig plats

Verksamheter och privatpersoner som önskar att använda kommunal mark ansöker om markupplåtelse hos Polismyndigheten. Polisen ger tillstånd enligt ordningslagen och kommunen prövar ansökan och markupplåtelse med hänsyn till bland annat tillgänglighet, skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik. Enligt lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats har kommunen rätt att ta ut en ersättning för markupplåtelsen

Dokumenttyp: Taxor och avgifter
Antaget av: Kommunfullmäktige 2023-12-05, § 408
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 16 januari 2024