Blomlådor som fartdämpning

Blomlådor är en möjlighet att öka tryggheten och minska hastigheten på kommunala bostadsgator. Ansökan av blomlådor sker via vår e-tjänst.

Vi vill att invånarna i Linköpings kommun ska vara trygga. Därför finns det möjlighet att, med kommunens medgivande, placera ut blomlådor på kommunala bostadsgator. Blomlådorna fungerar både som hastighetsdämpande och trygghetshöjande åtgärder. De är också en viktig signal till bilister att de boende på gatan är måna om att en låg hastighet hålls.

För att det ska vara möjligt att placera ut blomlådor på en bostadsgata behöver de närmast berörda grannarna acceptera att blomlådor placeras i anslutning till deras infarter. Med grannarnas medgivande, kan du skicka in en ansökan till Linköpings kommun för bedömning. Linköpings kommun avgör sedan om det är lämpligt att använda blomlådor som farthinder på den aktuella gatan. Om det bedöms som lämpligt åker vi ut till gatan och kontaktar er för att diskutera fram lämplig placering av blomlådorna.

Blomlådor får användas mellan 1 maj och 1 oktober för boende innanför Yttre ring och mellan 15 maj och 1 oktober i övriga områden. Datumen är beroende av sandupptagningen på våren.

Ansökningsperioder för blomlådor

Du har möjlighet att ansöka året runt men du kommer få besked om beslutet under följande perioder:

 • Ansöker du mellan 1 januari – 31 maj får du besked under april-juni
 • Ansöker du mellan 1 juni – 15 juli får du besked i augusti
 • Ansökningar som kommer in efter 15 juli kommer hanteras under april-juni nästkommande år

Den sökandes ansvar:

 • Vara kontaktperson för gatan. Om kontaktperson är bortrest utses ny tillfällig kontaktperson och information om detta ges kommunen.
 • Samråd och grannmedgivande från berörda grannar.
 • Bekosta och ansvara för inköp av material till blomlådor.
 • Byggnation av blomlådor enligt kommunens ritning.
 • Plantering och skötsel av planterade växter. Växterna ska inte vara högre än 30 cm.
 • Att placeringen är korrekt.
 • Att blomlådorna inte fungerar som lekplats för barn.
 • Vid behov sopning runt blomlådorna.
 • Att blomlådor endast används under godkänd period.

Kommunen ansvarar för:

 • Att besluta om att ge tillstånd för blomlådor på aktuell gata.
 • Tillhandahålla ritning för blomlådorna.
 • Besluta om och märka ut placering av blomlådorna.
 • Hantera eventuella synpunkter på blomlådornas placering, utformning eller misskötsel.
 • Tar det juridiska ansvaret för tillstånd att använda blomlådor.

Fordonsförarens ansvar:

 • Anpassa hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng- väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt.
 • Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 februari 2018