Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för skyltning

Avsikten med riktlinjer för skyltning är att lägga grunden till en dialog mellan köpmän, fastighetsägare, skyltdesigner/ tillverkare och myndighet när man avser att skylta med sin verksamhet på en fastighet.

En attraktiv stadsmiljö med inbjudande gaturum är angeläget för alla. Det gäller att välja rätt skylt på rätt plats.

Tillstånd för lös reklamskylt (gatupratare)

Vid exempelvis butiker förekommer det lösa reklamskyltar, så kallade gatupratare. För att ställa ut en sådan på allmän plats krävs tillstånd från polisen. Polisen samråder med kommunen.

Med hänsyn till framkomlighet och säkerhet för förbipasserande måste varuskylten uppfylla vissa krav. I Linköping är enbart skyltar med rund fot tillåtna. De får inte användas som vägvisning, utan ska placeras i direkt anslutning till verksamheten och inte innebära trafikfara eller hindra gående/cyklister.

Ansökan sker via polisen med blanketten "Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen".
Kostnaden är 1 650 kr/år.

Senast uppdaterad den 2 september 2022