Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsstrategi

Landsbygdsstrategin ska både ses som en nulägesbeskrivning av hur landsbygden i kommunen faktiskt ser ut, vilka kvalitéer och särdrag just Linköping har samtidigt som strategin är en vägvisare för framtiden.

Dokumenttyp: Program
Antaget av: Kommunfullmäktige 2013-03-26, aktualitetsprövad  och godkänd 2018-06-19
Giltighetstid: Tillsvidare

Senast uppdaterad den 11 januari 2019