Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsnära lantligt läge

Många önskar sig ett boende på landet, nära naturen men också så nära staden att man kan ta del av utbudet av service och nöjen. I Linköpings kommun finns det fem sådana områden som varsamt kan utvecklas.

De senaste åren har vi fått många förfrågningar om att bygga villor i stadsnära lantliga lägen. Här finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till. För kommunens identitet är det väsentligt att behålla det öppna slättlandskapet kring staden, där det är nära till natur och friluftsliv och där vi har ett fortsatt levande jordbruk. Vi måste också ta hänsyn till landskapets förutsättningar, natur- och kulturvärden, vatten och avlopp, möjligheter till hållbart resande med mera.

I Översiktsplan för landsbygden och småorterna har vi pekat ut fem områden som är möjliga att utveckla till attraktiva stadsnära lantliga boenden. Hittills finns det områdesbestämmelse för tre av områdena. Utöver det kan ytterligare två områden bli möjliga, men de har ännu inte fått några områdesbestämmelser. Det är ett område öster om Rystad och ett område vid Gullberg.

Områdesbestämmelser för Landeryd

Dessa innefattar tolv bebyggelsegrupper som tillsammans ger möjlighet till byggande av cirka 30 nya småhus.

Områdesbestämmelse i Vårdsberg

Dessa innefattar tretton bebyggelsegrupper som tillsammans ger möjlighet till byggande av cirka 70 nya småhus samt eventuellt även en förskola och gruppbostad. Dessutom redovisas ett fritidshusområde i Vimarka med tjugo småhus som bedöms vara lämpligt för omvandling till permanenta bostäder.

Områdesbestämmelser för Kränge

Dessa innefattar omkring tjugo bebyggelsegrupper med friliggande småhusbebyggelse samt en eventuell förskola. Dessa ger sammantaget möjlighet att bygga cirka 60 nya småhus.

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021