Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lediga tomter

Sedan 1 januari 2020 går det inte att nyanmäla sig till tomtförmedlingen. Från 1 januari 2021 kommer försäljningen av kommunens småhustomter ske via annonsering och fastighetsmäklare. Det innebär att det nuvarande kravet på att vara anmäld till tomtförmedlingen, för att ha möjlighet att köpa en småhustomt av kommunen, försvinner.

Förändring av tomtförmedlingen 2020 och 2021

Linköpings kommunfullmäktige har beslutat att tomtförmedlingen ska göras om efter en ny modell. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft, men förändringen kommer att verkställas i enlighet med beslutet.

Sedan 1 januari 2020 går det inte längre att nyanmäla sig till tomtförmedlingen.

Från och med den 1 januari 2021 kommer försäljningen av kommunens småhustomter ske via annonsering och fastighetsmäklare. Det innebär att alla har samma möjlighet att köpa de småhustomter som kommunen lägger ut för försäljning.

Det nuvarande kravet på att vara anmäld till tomtförmedlingen, för att ha möjlighet att köpa en småhustomt av kommunen, försvinner alltså 1 januari 2021. Även kösystemet försvinner, där den person som har varit anmäld till tomtförmedlingen längst tid har förtur.

Vanliga frågor

Nedan har vi samlat vanliga frågor om tomtförmedlingen.

Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden anser att tomtförmedlingen i sin nuvarande form har gett och kommer att ge en missvisande förväntning på möjligheten att köpa småhustomter i Linköpings kommun. Politiker och tjänstepersoner inom Linköpings kommun vet redan nu att bara ett mindre antal småhustomter kommer komma ut för försäljning de kommande åren. Det beror på att kommunen befinner sig i en expansiv fas där vi blir fler Linköpingsbor.

Framöver kommer kommunen behöva använda all byggbar mark klokt, för att kunna möta de behov som den troliga befolkningsökningen kommer att innebära. Det innebär att kommunen kommer prioritera att planera för flerbostadshus framför småhus, eftersom det är en mer effektiv användning av mark.

Från och med januari 2021 kommer kommunens småhustomter säljas via upphandlad fastighetsmäklare.

Om utannonserade småhustomter inte har blivit sålda av fastighetsmäklare efter sex månader tar kommunen över ansvaret för försäljningen. De aktuella småhustomterna kommer i dessa fall att annonseras ut här på kommunens webbplats och säljs till den som anmäler intresse först.

De tomter som är till salu via tomtförmedlingen i Nykil och Brokind, men inte blivit sålda, kommer att annonseras ut här på kommunens webbplats. Alla kommer från 1 januari 2021 kunna anmäla intresse för att köpa tomterna via ett formulär.

Om flera personer anmäler intresse för samma tomt kommer den att säljas till den som anmäler intresse först.

Nej, ingen återbetalning av avgifter kommer att göras. Den anmälningsavgift som anmälda till tomtförmedlingen betalat årligen har stått för kostnader för tomtförmedlingens personal och administration under respektive år. Det som de anmälda till tomtförmedlingen har betalat för har de fått, det vill säga erbjudanden om att köpa tomt i Linköpings kommun.

Ja, fram till 31 december 2020 är din köplats viktigt. Datumet då du betalade anmälningsavgiften är ditt ködatum. Du får olika placeringar på olika områden du visar intresse för. Attraktiva områden kräver längre ködatum. Eftersom det är mycket luft i kundregistret så säger inte din köplats något om hur stora chanser du har för att bli erbjuden tomt i nya tomtområden. När vi går ut med ett nytt tomtområde och när vi fått in alla intresseanmälningar för just det specifika området. Det är då vi kan se vilken placering du hamnar på i det aktuella området.

Från och med den 1 januari 2021 kommer försäljningen av kommunens småhustomter ske via annonsering och fastighetsmäklare. Det innebär att kösystemet försvinner, där den person som har varit anmäld till tomtförmedlingen längst tid har förtur.

Nej, du förlorar inte din plats i kundregistret om du tackar nej till en tomt. Du behåller ditt anmälningsdatum och kan tacka nej hur många gånger som helst.

Har du frågor om förändringen av tomtförmedlingen?

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Är du intresserad av industritomter, mark eller lokaler för ditt företag?

Läs mer under Mark och lokaler.

Senast uppdaterad den 26 november 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: