Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lediga tomter

Försäljning och annonsering av kommunens småhustomter sköts av fastighetsmäklare. Linköpings kommun har ingen tomtförmedling som man behöver vara anmäld till eller tomtkö.

Tomter

Här har vi samlat information om tomter som ägs av Linköpings kommun som är till salu eller som kommer att bli till salu inom kort.

Fastighetsmäklare sköter annonsering och försäljning av småhustomter som ägs av Linköpings kommun.

Mörkgrön ikon representerar område med tomter till salu.

Ljusgrön ikon representerar område med kommande tomtförsäljningar.

Öppna kartan i nytt fönster

Vanliga frågor

Nedan har vi samlat vanliga frågor om tomtförmedlingen.

Från den 1 januari 2021 säljs kommunens småhustomter via fastighetsmäklare.
Det tidigare kravet på att vara anmäld till tomtförmedlingen, för att ha möjlighet att köpa en småhustomt av kommunen, gäller inte längre.

Kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden anser att tomtförmedlingen i sin tidigare form har gett en missvisande förväntning på möjligheten att köpa småhustomter i Linköpings kommun. Politiker och tjänstepersoner inom Linköpings kommun vet att bara ett mindre antal småhustomter kommer komma ut för försäljning de kommande åren. Det beror på att kommunen befinner sig i en expansiv fas där vi blir fler Linköpingsbor.

Framöver kommer kommunen behöva använda all byggbar mark klokt, för att kunna möta de behov som den troliga befolkningsökningen kommer att innebära. Det innebär att kommunen kommer prioritera att planera för flerbostadshus framför småhus, eftersom det är en mer effektiv användning av mark.

Från och med januari 2021 säljs kommunens småhustomter via upphandlad fastighetsmäklare.

Om utannonserade småhustomter inte har blivit sålda av fastighetsmäklare efter sex månader tar kommunen över ansvaret för försäljningen. De aktuella småhustomterna kommer i dessa fall att annonseras ut här på kommunens webbplats och säljs till den som anmäler intresse först.

Är du intresserad av industritomter, mark eller lokaler för ditt företag?

Läs mer under Mark och lokaler.

Senast uppdaterad den 5 oktober 2021