Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Miljöanpassat byggande

Här följer några råd om hur du kan bygga mer miljöanpassat.

Välj material med lång hållbarhet

Att bygga ett hus är ofta den största investeringen som du gör i ditt liv. Tänk på att kvalitet och driftskostnader ofta har ett samband. Därför ska du välja material med lång hållbarhet som går att reparera och underhålla. Välj gärna naturliga material som exempelvis:

  • Trä
  • Sten
  • Tegel
  • Kakel
  • Klinker
  • Papperstapeter

Använd också gärna traditionella lim-, slam- eller linoljefärger. Dessa material kan återgå till kretsloppet när de är uttjänta. Begär bygg- eller miljövarudeklaration, där det framgår vilka ämnen materialet innehåller och hur de ska underhållas.

Skydda huset från fukt

Bygg huset fuktsäkert med välisolerade väggar, vinds- och golvbjälklag och med god ventilation. Installera energieffektiva fönster (lågt U-värde). Se till att byggmaterial och konstruktioner inte utsätts för regn eller snö under byggtiden. För att bäst använda den passiva solvärmen bör du tänka på husets orientering och fönsters storlek och placering.

Välj ett bra uppvärmningssystem

Det finns en uppsjö olika uppvärmningssystem som alla har fördelar och nackdelar. Inom fjärrvärmeområdet är uppvärmningssystemet fjärrvärme ett bra alternativ. Inom andra områden bör du installera uppvärmningssystem som är energieffektiva och miljövänliga.

Senast uppdaterad den 29 april 2019