Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nybyggnadskarta

Här får du information om hur du beställer en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskartan innehåller information om:

  • Fastighetsgränser
  • Rättigheter
  • Planbestämmelser
  • Bebyggelse och topografi
  • Förbindelsepunkter för vatten och avlopp
  • Fjärrvärme och el
  • Höjdavvägda punkter.

Till nybyggnadskartan hör en beskrivning. Den innehåller information om de objekt som framgår av kartan, kontaktpersoner för ledningar med mera.

Kommunlantmäterienheten upprättar efter beställning nybyggnadskartor. Den avgift du betalar för nybyggnadskartan regleras i en taxa som bygg- och miljönämnden fastställer. Vid oklarhet om vilken karttyp som krävs (A-karta, B-karta eller C-karta) kontakta din bygglovshandläggare.

Senast uppdaterad den 16 september 2021