Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beställ nybyggnadskarta

Med denna e-tjänst kan du beställa en nybyggnadskarta från Kommunlantmäteriet.

Vi har tyvärr fel på e-tjänsten så använda blanketten längst ner på sidan för att beställa en nybygnadskarta eller vänd dig till Kontakt Linköping.

Om e-tjänsten

En nybyggnadskarta behöver du vanligtvis när du söker bygglov. Om du är osäker på vilken karttyp som krävs (A-karta, B-karta eller C-karta) kontakta en bygglovshandläggare via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Avgift

Kommunlantmäteriet tar ut en avgift för nybyggnadskartan. Avgiftens storlek är beroende av karttyp och regleras i taxa för Kommunlantmäteriets verksamhet.

Mer information om nybyggnadskartor hittar du på webbsidan Nybyggnadskarta.

Relaterad information

De uppgifter du lämnar hanteras i ordinarie verksamhetssystem. Uppgifterna gallras ur e-tjänsten efter två månader.

Om återkoppling ges på annat sätt än via Mina ärenden anges det i e-tjänsten.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av bygg- och miljönämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
  • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
  • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. 

För frågor kontakta bygg- och miljönämnden:

Bygg- och miljönämnden

Till e-postformulär för bygg- och miljönämnden

E-post: byggomiljonamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Bygg- och miljönämnden
581 81 Linköping

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

  • BankID
  • E-medborgarkonto
  • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
  • Freja eID+
  • Telia e-legitimation

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativt

Telias e-legitimation

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Du som har skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med Kontakt Linköping så får du hjälp med ditt ärende.

Senast uppdaterad den 23 augusti 2021