Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Naturvård och parkskötsel

Välkommen till Linköpings natur och friluftsliv, en fristad i mullret! Här har vi samlat all information om natur, friluftsliv och kommunens naturvårdsarbete.

I Linköping finns det mycket fin och värdefull natur som kommunen arbetar aktivt för att vårda, visa och tillgängliggöra. Vi har ett stort antal naturreservat med olika naturtyper som du kan läsa mer om här. Upptäck vår vackra natur till exempel genom att vandra på Östgötaleden eller paddla längs kanotleden i Stångåsystemet.

Naturvårdsarbetet i Linköpings kommun är omfattande och består bland annat av skötsel av de kommunala naturreservaten, framtagande av informationsmaterial samt restaurering och skötsel av värdefulla naturområden. För att ha bra underlagsmaterial vid beslut och genomförande av olika naturvårdande åtgärder genomförs även art- och naturmiljöinventeringar.

Förutom naturvårdande insatser görs även åtgärder för att gynna friluftslivet. Att informera om naturen och att göra den tillgänglig för alla och då med ett särskilt fokus på den tätortsnära naturen.

Naturguidning 2020

Vissa av höstens naturguidningar genomförs

Linköpings kommun har i samråd med våra guider beslutat att genomföra vissa av årets resterande naturguidningar. Vid dessa tillfällen är det viktigt att guider och deltagare följer de förhållningssätt som råder, att inte samlas i för täta grupper och i övrigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I dokumentet "Guideprogram" längre ner på denna sida är de guidningar som genomförs grönmarkerade och de som är inställda är överstrukna. Här finns även information om föranmälningar och kontaktuppgifter m.m.

Upptäck Linköpings natur tillsammans med en guide

Guidningarna spänner över många intresseområden som blomstervandringar, olika djursafaris, fågelguidningar, historiska vandingar, svamputflykter, upptäcksfärder i rödspovens marker och kosläpp i eklandskapet. Välkommen ut i Linköpingsnaturen med våra duktiga guider! 

Vill du upptäcka naturen på egen hand rekommenderar vi att kika in i boken "Naturen i Linköping - en utflyktsguide". I boken får du tips på områden i Linköping som är värda ett besök. Upptäck det stadsnära eklandskapet på Tinnerö eller hälsa på hos grottspindlarna i Solltorp! 

För dig som har en smartphone finns också möjligheten att ladda ner vår friluftsapp "Naturkartan.se-Linköping". Där hittar du information om intressanta besöksmål, friluftsanordningar och aktuella naturnotiser.

Du kan också få senaste nytt från Linköpings natur och från Linköpings kommuns naturvårds- och friluftsarbete om du följer oss på Instagram @linkopingnatur.

För dig som vill utforska tätortens ekmiljöer finns det mer information i ”Upptäck Ekarnas stad – på cykel eller till fots”. Där beskrivs ett urval av tätortens mest värdefulla ekmiljöer. De beskrivna ekmiljöerna är lätta att hitta till eftersom de ligger utmed skyltade ekstråk – ett gång och cykelvänligt stråk som leder ut i eklandskapet.

Vill du ha fler utflyksförslag finns många naturpärlor i "Naturen i Linköping" listade längs ner på sidan.

Senast uppdaterad den 27 augusti 2020