Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skötsel av park och grönområden

Vi sköter om stadens parker och gröna områden för att du ska trivas. Bland annat klipper vi gräs, beskär buskar och träd och planterar nytt.

Skötseln av park och grönområde varierar beroende på vilken typ av parkmark det rör sig om eller vart i kommunen marken befinner sig, vår målsättning är att ha trevliga, gröna parker för barn och vuxna.

Felanmälan gata och park

Vår målsättning är att kommunen ska upplevas som hel, ren och trygg. Tack för att du hjälper oss – tillsammans får vi ett bättre Linköping.

Vi jobbar efter tydliga rutiner när vi tar hand om vår kommun, men kan inte vara överallt samtidigt och behöver därför din hjälp för att skapa ett bättre Linköping.

Du gör en felanmälan via länken Felanmälan och synpunkter - trafik, gata och park. Här har du möjlighet att lämna synpunkter eller anmäla fel. Du kan till exempel höra av dig till oss med sådant som rör gator, torg, parker och naturområden.

  • Börja med att välja kategori.
  • Ange plats i kartan så exakt som möjligt, så underlättar det för oss att hantera ärendet.
  • Kryssa i om och hur du vill få återkoppling.
  • Du har möjlighet att skicka med ett foto till ärendet.

I kartan syns markeringar för felanmälningar och synpunkter som redan registrerats.

Vid akuta ärenden utanför kontorstid, som inte kan vänta till nästkommande vardag, ringer du Risklinjen på telefonnummer 020-93 00 00. Risklinjen bemannas dygnet runt alla dagar.

Senast uppdaterad den 8 juni 2020