Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skötsel av park och grönområden

Vi sköter om stadens parker och gröna områden för att du ska trivas. Bland annat klipper vi gräs, beskär buskar och träd och planterar nytt.

Skötseln av park och grönområde varierar beroende på var det är och vilken typ av parkmark det rör sig om. Vårt mål är att ha trevliga, gröna parker för barn och vuxna.

Felanmälan gata och park

Vår målsättning är att kommunen ska upplevas som hel, ren och trygg. Tack för att du hjälper oss – tillsammans får vi ett bättre Linköping.

Via länken Felanmälan och synpunkter - trafik, gata och park kan du anmäla fel eller lämna synpunkter. Du kan även höra av dig med sådant som rör trafik, gator, torg, parker och naturområden till Kontakt Linköping.

Senast uppdaterad den 13 september 2021