Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nedtagning av träd

Önskemål om nedtagning av träd på mark som förvaltas av kommunen ska skickas in senast 15 september. Det krävs dock väldigt goda skäl för att en sådan åtgärd ska utföras.

Ansökan om nedtagning av träd

Vi får ofta önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på mark som förvaltas av kommunen. För att vi ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall behöver vi en ansökan som beskriver vilka träd som du önskar få nedtagna och skälet till det.

Vi samlar ihop och ser över alla inkomna ansökningar en gång per år efter den 15 september. Om din ansökan ska kunna behandlas/åtgärdas under påföljande vinterhalvår, måste den därför vara inskickad senast den 15 september. Därefter får alla som ansökt ett brevsvar med beslut.

Godkännande av berörda grannar

Du ska även skicka med blanketten om granngodkännande vid en ansökan om nedtagning av träd. Berörda grannar är till exempel personer som från sin fastighet kan se träden, eller berörs av en eventuell nedtagning som att marken används som barnens lekplats. 

Bedömning

Ansökan behandlas av Stadsmiljökontoret som är ansvarig förvaltare för mark i Linköpings kommun.

Bedömning görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet.
  • Trädets ekologiska och estetiska värden.
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.
  • Trädets kondition.

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd. Att löv från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark, eller att träd står i vägen för parabolantenner eller solen är inte tillräckliga skäl.

Senast uppdaterad den 8 juni 2020