Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Naturreservat

I Linköpings kommun finns cirka 30 naturreservat och 1 kulturreservat. Kommunen förvaltar 7 naturreservat som du kan läsa mer om i menyn på denna sida. Övriga reservat förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötland.

Tinnerö eklandskap

Tinnerö eklandskap är kommunens största naturreservat.

Naturreservat bildas av länsstyrelse eller kommun i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Du hittar mer information om naturreservat på Naturvårdsverkets webbplats.

Naturreservat i Linköpings kommun

Senast uppdaterad den 8 juni 2020