Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunala ansvarsarter

Linköpings kommun har utsett 12 ansvarsarter. Syftet är att bevara några av kommunens mest sällsynta och hotade arter.

Svarthakedoppingen trivs i kommunens återskapade våtmarker.

Vad är en ansvarsart?

Begreppet ansvarsart används inom naturvårdsbiologin för arter som har sin huvudsakliga utbredning inom ett begränsat område. Ett konkret exempel är dårgräsfjäril som har huvuddelen av sina kända fastlandslokaler i Linköpings kommun. Linköpings kommun har utsett följande 12 ansvarsarter:

 • Läderbagge
 • Dårgräsfjäril
 • Kungsfiskare
 • Spetsnate
 • Asp (fisken)
 • Ärtvicker
 • Bombmurkla
 • Rödspov
 • Trumgräshoppa
 • Kalkkärrsgrynsnäcka
 • Svarthakedopping
 • Ekpricklav

Varför ansvarsarter?

Syftet med att utse kommunala ansvarsarter är att bevara några av kommunens mest sällsynta och hotade arter. Arbetet kommer att bedrivas långsiktigt och i samarbete med länsstyrelsen, privata markägare och andra intresserade. Fokus på arbetet är de 12 ansvarsarterna men insatserna kommer förbättra levnadsförhållandena för en lång rad andra arter.

Flera av ansvarsarterna har redan gynnats av det kommunala naturvårdsarbetet. Kommunen har genomfört omfattande skötselåtgärder för dårgräsfjäril i Skeda Udde och Hållingstorp, restaureringen av Tinnerö eklandskap har gynnat läderbaggen och anläggandet av Rosenkällasjön och omkringliggande våtmarker har påtagligt förbättrat förutsättningarna för svarthakedopping och spetsnate i kommunen. I arbetet med ansvarsarterna ska åtgärdsprogram tas fram för varje art med syfte att klargöra effektiva och långsiktiga skötselinsatser. En kunskapssammanställning och inventering av samtliga arter är genomförd och 10 av 12 arter har fått sina åtgärdsprogram politiskt fastställda. Åtgärder har hittills framförallt genomförts för läderbagge, dårgräsfjäril, kungsfiskare, spetsnate, rödspov, trumgräshoppa och svarthakedopping. Du kan ta del av åtgärdsprogrammen längre ner på denna sida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 november 2019