Kommunala ansvarsarter

Linköpings kommun har utsett 12 ansvarsarter. Syftet är att bevara några av kommunens mest sällsynta och hotade arter.

Svarthakedoppingen trivs i kommunens återskapade våtmarker.

Vad är en ansvarsart

Begreppet ansvarsart används inom naturvårdsbiologin för arter som har sin huvudsakliga utbredning inom ett begränsat område. Ett konkret exempel är dårgräsfjäril som har huvuddelen av sina kända fastlandslokaler i Linköpings kommun. Linköpings kommun har utsett  följande 12 ansvarsarter:

 • Läderbagge
 • Dårgräsfjäril
 • Kungsfiskare
 • Spetsnate
 • Asp (fisken)
 • Ärtvicker
 • Bombmurkla
 • Rödspov
 • Trumgräshoppa
 • Kalkkärrsgrynsnäcka
 • Svarthakedopping
 • Ekpricklav

Varför ansvarsarter?

Syftet med att utse kommunala ansvarsarter är att bevara några av kommunens mest sällsynta och hotade arter. Arbetet kommer att bedrivas långsiktigt och i samarbete med länsstyrelsen, privata markägare och andra intresserade. Fokuset på arbetet är de12 ansvarsarterna men arbetat kommer att förbättrade livsbetingelser för en lång rad andra arter.

Flera av ansvarsarterna har redan gynnats av det kommunala naturvårdsarbetet. Kommunen har genomfört omfattande skötselåtgärder för dårgräsfjäril i Skeda Udde och Hållingstorp, restaureringen av Tinnerö eklandskap har gynnat läderbaggen och anläggandet av Rosenkällasjön och omkringliggande våtmarker har påtagligt förbättrat förutsättningarna för svarthakedopping i kommunen. I arbetet med ansvarsarterna ska åtgärdsprogram tas fram för varje art med syfte att klargöra effektiva och långsiktiga skötselinsatser. En kunskapssammanställning och inventering av samtliga arter är genomförd och 10 av 12 arter har fått sina åtgärdsprogram politiskt fastställda. Åtgärder har hittills fram för allt genomförts för läderbagge, dårgräsfjäril, kungsfiskare, spetsnate, rödspov, trumgräshoppa och svarthakedopping. Du kan ta del av åtgärdsprogrammen lägre ner på denna sida.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juli 2018