Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Rivningslov och anmälan om rivning

Du behöver ansöka om rivningslov om du vill riva en byggnad eller delar av en byggnad inom ett område med detaljplan.

Rivningslov behövs även utanför planlagt område om det finns bestämmelser om detta i kommunens områdesbestämmelser. Om det inte finns några områdesbestämmelser behöver du endast gör en anmälan. Kravet på anmälan gäller inte om det är en komplementbyggnad du ska riva, till exempel ett garage eller en carport.

Du behöver inte ansöka om rivningslov om det gäller en byggnad eller del av en byggnad som inte kräver bygglov för att få byggas, exempelvis altantak eller friggebodar, om inte kommunen bestämt annat i detaljplanen eller i områdesbestämmelser.

Använd vår e-tjänst för att söka rivningslov eller göra en anmälan om rivning. Till ansökan behöver du visa på en situationsplan vilken byggnad som ärendet gäller. Om du har ritningar på byggnaden får du gärna skicka in dessa. Det går också bra att skicka in fotografier på byggnaden. 

För att få startbesked behöver du redovisa en kontrollplan och en materialinventering.

Genom att göra en materialinventering får du kunskap om vilka avfallsslag som kommer att uppstå under rivningen. Du ska också göra en beräkning av vilken mängd det kommer att bli av de olika avfallsslagen.

I inventeringen identifieras avfallsslagen och en beräkning av mängden av de olika avfallsslagen görs. Det som framkommer i inventeringen sammanställs i en kontrollplan. I kontrollplanen ska framgå hur avfallet ska hanteras. Särskilt viktigt är det att det framgår hur det farliga avfallet hanteras. Uppgifter om vilka entreprenörer som ansvarar för till exempel transport och omhändertagande ska framgå av planen.

För att hjälpa dig med din ansökan finns exempelritningar och checklistor på sidan Självservice bygglov.

Du kan även ansöka om rivningslov via blankett.

Senast uppdaterad den 16 november 2020