Färdtjänst

Färdtjänsten är till för dig
som har svårt att åka med den vanliga kollektivtrafiken
eftersom du har en funktionsnedsättning.

Färdtjänst

 

För att få åka färdtjänst 
behöver du ha ett tillstånd.
Du ansöker om färdtjänsttillstånd hos kommunen.

För att få ett tillstånd till färdtjänst
måste du ha en funktionsnedsättning  
som beräknas pågå i minst tre månader.   
Du ska också ha stora svårigheter
att använda den vanliga kollektivtrafiken.   
Den som söker färdtjänst måste vara folkbokförd   
i Linköpings kommun.

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka Skriv ut