Hoppa till huvudinnehåll

Bostad med särskild service

För vuxna som behöver stöd varje dag
finns olika typer av bostäder att söka.
Vilken form av bostad som passar dig beror på hur
mycket stöd du behöver.
För barn med funktionsnedsättning finns bostad med
särskild service eller familjehem som stöd till familjen.

Bostad med särskild service är till för dig som har ett
beslut om boende enligt LSS.

Servicebostad för vuxna

En servicebostad är en lägenhet där du får stöd av personal
med det du behöver dagtid och på kvällen

Behöver du stöd på natten ringer du till personal.  
I närheten av lägenheten finns en lokal där du träffar
din personal och kanske andra som bor i servicebostad.

Gruppbostad för vuxna

I en gruppbostad finns fyra till sju lägenheter.
Det finns ett kök och vardagsrum som alla
i gruppbostaden använder tillsammans.
Personal arbetar i gruppbostaden dygnet runt.

Boende med daglig verksamhet för vuxna

Boende med daglig verksamhet kallas BoDa.
Det är ett boende som passar dig med stort behov av stöd.
Personal arbetar dygnet runt på BoDa.
Det finns ett kök och vardagsrum som alla i BoDa använder tillsammans
Boendet har aktiviteter under dagen som är anpassade  
efter vad du tycker om och behöver.

Bostad för barn och ungdom

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning
som inte kan bo med sin familj kan få
familjehem eller bostad med särskild service.
I bostad med särskild service för barn bor några barn  
och ungdomar tillsammans med personal.
Familjehem är en familj som i sitt hem tar emot
och stödjer ett barn eller ungdom.

Korttidsvistelse

På korttidshem bor personer med funktionsnedsättning
några dygn varje månad.
Korttidshemmet ger personen en meningsfull fritid
och det blir möjligt för personens familj att få avlastning.
På korttidshem som kallas kortis bor några personer
tillsammans med stöd av personal hela dygnet.

Särskild anpassad bostad

Det är en lägenhet som passar dig som behöver till exempel taklift,
stort badrum eller ett kök som går att använda med rullstol.

Läs mer om varje boende i Linköping

Hitta och jämför på kommunens hemsida använder du för
att se var bostäder med särskild service ligger och  
vem som är utförare.
Hitta och jämför är inte en sida på den lättlästa webben

 

Senast uppdaterad den 18 februari 2019

Tillbaka Skriv ut