Bostad med särskild service

För vuxna som behöver stöd hemma varje dag finns
flera olika typer av bostäder.
Vilken form av bostad som passar dig beror på hur
mycket stöd du behöver.
För barn med funktionsnedsättning finns bostad med
särskild service eller familjehem som stöd till familjen.

Bostad med särskild service är till för dig som har ett
beslut om boende enligt LSS.

Servicebostad för vuxna

En servicebostad är en lägenhet med ett rum och kök.  
Du får stöd av personal hemma med det du behöver  
dagtid och på kvällen.
Behöver du stöd på natten ringer du till personal.  
I närheten av lägenheten finns en lokal där du träffar
din personal och kanske andra som bor i servicebostad.

Gruppbostad för vuxna

I en gruppbostad finns lägenheter med ett rum och kök.  
Gruppbostaden har fyra till sju lägenheter.
Det finns ett kök och vardagsrum som alla
i gruppbostaden använder tillsammans.
Personal arbetar i gruppbostaden dygnet runt.

Boende med daglig verksamhet för vuxna

Boende med daglig verksamhet kallas BoDa.
Det är ett boende som passar dig med stort behov av  
stöd.
Personal arbetar dygnet runt på BoDa.
Boendet har aktiviteter under dagen som är anpassade  
efter vad du tycker om och behöver.

Bostad för barn och ungdom

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan få  
familjehem eller bostad med särskild service som extra  
stöd för familjen.
I bostad med särskild service för barn bor några barn  
och ungdomar tillsammans med personal.
Familjehem är en familj som tar emot och stödjer ett
barn eller ungdom i sitt hem.

Korttidsvistelse

På korttidshem bor personer med funktionsnedsättning
några dygn varje månad.
Korttidshemmet ger personens familj avlastning.
På korttidshem som kallas kortis bor några personer
tillsammans med stöd av personal hela dygnet.

Läs mer om varje boende i Linköping

Hitta och jämför på kommunens hemsida använder du för
att se var bostäder med särskild service ligger och  
vem som är utförare.
Hitta och jämför är inte en sida på den lättlästa webben

Särskild anpassad bostad

Det är en lägenhet som passar dig som behöver till
exempel taklift, stort badrum eller ett kök som går att  
använda med rullstol.

Senast uppdaterad den 5 oktober 2018

Tillbaka Skriv ut