Ekonomiskt stöd

Kommunen ansvarar för att alla som är här
får det stöd och den hjälp de behöver.
Om du inte kan försörja dig på annat sätt,
har du rätt till försörjningsstöd.
Socialförvaltningen betalar ut försörjningsstöd.

pengar

 

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet är ett sista skydd.
Du måste ha prövat alla andra sätt att försörja dig
innan du får rätt till försörjningsstöd.

Du kan ansöka om försörjningsstöd
om du inte har tillräckliga inkomster
för att försörja dig och din familj.

Stödet gäller personliga kostnader för livsmedel
och övriga hushållsutgifter, kläder och skor,
hälsa och hygien, och lek och fritid.
Stödet gäller också gemensamma hushållskostnader
för förbrukningsvaror och för dagstidningar,
telefon och TV-licens.

De här kostnaderna kallas Riksnormen för försörjningsstöd.
Den gäller i hela landet.

Till försörjningsstödet hör också kostnader för bland annat hyra,
el och arbetsresor. De räknas ihop med kostnaderna ovan.
Tillsammans kallas de skälig levnadsnivå.

Du kan ansöka om att få hjälp till annat,
till exempel tandvård, hemutrustning eller barnvagn.

Om du är i en akut nödsituation kan du få tillfällig hjälp.

Vem kan ansöka om stöd?

För att kunna ansöka om försörjningsstöd ska du vara svensk medborgare
eller medborgare från annat land som har uppehållstillstånd eller
uppehållsrätt och som bor eller vistas i Linköpings kommun.

Så här ansöker du

Du ringer till socialförvaltningen. Då får du prata med
en socialsekreterare och kan berätta om hur du har det.
Du får veta vilka möjligheter du har att få försörjningsstöd.

Efter samtalet skickar socialförvaltningen 
ansökningshandlingar hem till dig.
En handläggare på socialkontorets reception
kan också lämna ut ansökningshandlingar.
Socialförvaltningen vill prata med dig.
Därför tar de inte emot ansökningar via e-post.

Kontakta Mottagning - Försörjningsinsatser

013-20 69 92

Tidsbokning vardagar 09.00-11.00

Barnhemsgatan 2

Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Senast uppdaterad den 5 oktober 2018

Tillbaka Skriv ut