Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiskt stöd

Kommunen ansvarar för att alla som är här
får det stöd och den hjälp de behöver.
Om du inte kan försörja dig på annat sätt,
kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd.
Social- och omsorgsförvaltningen betalar ut ekonomiskt bistånd.

pengar

 

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett sista skydd.
Du måste ha prövat alla andra sätt att försörja dig
innan du får rätt till ekonomiskt bistånd.

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd
om du inte har tillräckliga inkomster
för att försörja dig och din familj.

Stödet gäller personliga kostnader för livsmedel
och övriga hushållsutgifter, kläder och skor,
hälsa och hygien, och lek och fritid.
Stödet gäller också gemensamma hushållskostnader
för förbrukningsvaror och för dagstidningar,
telefon och TV-licens.

De här kostnaderna kallas Riksnormen för försörjningsstöd.
Den gäller i hela landet.

Till ekonomiskt bistånd hör också kostnader för bland annat hyra,
el och arbetsresor. De räknas ihop med kostnaderna ovan.
Tillsammans kallas de skälig levnadsnivå.

Du kan ansöka om att få hjälp till annat,
till exempel tandvård, hemutrustning eller barnvagn.

Om du är i en akut nödsituation kan du få tillfällig hjälp.

Vem kan ansöka om stöd?

För att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd ska du vara svensk medborgare
eller medborgare från annat land som har uppehållstillstånd eller
uppehållsrätt och som bor eller vistas i Linköpings kommun.

Så här ansöker du

Första steget är att ta kontakt med Kontakt Linköping.
Du kan göra det genom att antingen ringa eller besöka Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping kommer att ställa frågor till dig om ditt namn, kontaktuppgifter
med mera. Det är därför bra om du har dessa svar förberedda innan du kontaktar oss.

Av Kontakt Linköping får du en tid då en handläggare på
Social- och omsorgsförvaltningen kommer att kontakta dig. 
Då får du veta vilka möjligheter du har att få ekonomiskt bistånd.

Efter samtalet skickar Social- och omsorgsförvaltningen 
ansökningshandlingar hem till dig.

Du kan också söka ekonomiskt bistånd via en e-tjänst.
E-tjänsten är inte en sida på den lättlästa webben.

 

Kontakta Kontakt Linköping

013–20 60 00

måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 28 februari 2020

Tillbaka Skriv ut