Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan Ekonomiskt bistånd

Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd via en e-tjänst. Om du använder e-tjänsten får du besked om beslut och eventuell utbetalning via ”Mina ärenden”.

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd för en månad i taget. När du gjort en ansökan via e-tjänsten kan du inte skicka in en ny ansökan innan det gått 20 dagar sedan du senast skickade in en ansökan.

När du ansöker första gången via e-tjänsten får du ditt beslut per post. Du kan därför inte se vad som hänt med din ansökan när du går in på Mina ärenden.

Framöver kommer du som gör ansökan via e-tjänsten att kunna se beslutet genom att logga in på "Mina ärenden". När du klickat på ditt ärende ser du uppgifter om:

 • Ärendehistorik
 • Eventuell medsökande
 • Beslutsdokument

Längst ner på sidan under Mina ärenden hittar du rubriken Relaterade filer. Under den rubriken hittar du beslutsdokumenten.

Efter avslutat ärende finns dokumenten kvar i Mina ärenden ytterligare 90 dagar innan de gallras bort. Du får besked om beslut och eventuell utbetalning via ”Mina ärenden”.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av arbetsmarknadsnämnden för administration och dokumentation som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är arbetsmarknadsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
 • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
 • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. 

För frågor kontakta arbetsmarknadsnämnden enligt följande: e-post eller via
Linköping kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
581 81 Linköping

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

 • BankID
 • E-medborgarkonto
 • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
 • Freja eID+
 • Telia e-legitimation

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativt

Telias e-legitimation

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Du som har skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med Kontakt Linköping så får du hjälp med ditt ärende.

Läs detta innan du gör ansökan

 • Ekonomiskt bistånd är ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. Du ska i första hand söka andra förmåner och ersättningar. Det kan till exempel vara a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag eller underhållsstöd. Om du har pengar på banken, aktier eller andra tillgångar måste du i regel använda dem innan du söker ekonomiskt bistånd.
 • Du måste visa att du gör vad du kan för att öka möjligheterna att försörja dig själv. Det kan till exempel vara att du söker arbete, deltar i anvisad aktivitet eller deltar i svenskundervisning (SFI). Om du på grund av din hälsa har svårt att söka arbete eller att arbeta heltid måste du lämna in ett läkarintyg som styrker att din arbetsförmåga är nedsatt.
 • Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan. Det är först om ni tillsammans saknar tillräckliga medel för er gemensamma försörjning som ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt.
 • Till dig som studerar på gymnasiet: Generellt sett har du inte rätt till ekonomiskt bistånd när du går på gymnasiet. Dina föräldrar har försörjningsansvar för dig tills du har fyllt 18 år eller som längst tills du fyller 21 år, om du fortfarande pluggar på gymnasienivå. De är också skyldiga att förse dig med boende. Vi kan göra undantag om det finns starka skäl för det.
 • En ansökan om ekonomiskt bistånd görs för en månad i taget.
 • De uppgifter som du lämnar i din ansökan måste vara riktiga. Kommunen är skyldig att polisanmäla alla misstänkta bidragsbrott. Du kan bli återbetalningsskyldig om du lämnar felaktiga uppgifter som leder till att du får ekonomiskt bistånd trots att du inte har rätt till det.

Vill du inte använda e-tjänsten kan du använda pappersblankett istället. Är det första gången du söker ekonomiskt bistånd vänder du dig till Kontakt Linköping. Om du har sökt tidigare får du ny blankett av din handläggare.

Detta krävs för att du ska kunna använda e-tjänsten

 • Du måste ha fullständigt personnummer och vara folkbokförd i Linköpings kommun.
 • Du måste ha BankID eller mobilt BankID.
 • Du måste ha en e-postadress och telefon.
 • Om du har en partner måste ni söka ekonomiskt bistånd tillsammans. Då måste din partner också ha BankID eller mobilt BankID eftersom båda två måste signera ansökan digitalt. Din partner måste också ha tillgång till en e-postadress.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd?

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer vi att ta kontakt med dig per telefon inom fem arbetsdagar. Under samtalet kommer du att få svara på frågor om din situation och du får även information om utredningsprocessen.

Eventuellt bokas även en besökstid. Du kommer att behöva lämna in underlag som styrker dina uppgifter, till exempel hyreskontrakt, kontoutdrag med mera. Utifrån rådande situation med coronaviruset genomförs de flesta av våra utredningar för tillfället via telefon.

Det är viktigt att vi kan nå dig.

Vi försöker nå dig via telefon under två dagar. Om du inte svarar riskerar du att få ett avslagsbeslut på din ansökan.

Om jag har skickat in en ansökan och redan har ett pågående ärende hos Social- och omsorgsförvaltningen?

Din handläggare tar hand om din ansökan. Handläggaren utreder och fattar ett beslut där det framgår om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller om du inte har rätt till det. Om det finns behov av fler uppgifter än de du lämnat i ansökan kommer din handläggare att kontakta dig.

Senast uppdaterad den 15 februari 2021