Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiskt bistånd

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Om du har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och socialbidrag är begrepp som används för att beskriva den hjälp som du kan få till försörjning. Ekonomiskt bistånd är ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. Du ska i första hand söka andra förmåner och ersättningar. Det kan till exempel vara a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag eller underhållsstöd.

Om du har pengar på banken, aktier eller andra tillgångar kan du i regel inte få ekonomiskt bistånd. 

Stöd för att bli självförsörjande

Om du ansöker om ekonomiskt bistånd gör Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen en bedömning utifrån just din situation. Du får också stöd i att förändra din situation för att du ska kunna bli självförsörjande så snabbt som möjligt genom till exempel jobb eller studier. Du behöver delta i de aktiviteter som erbjuds inom Heltidsaktiveringen. 

Viktigt att du lämnar korrekta uppgifter

De uppgifter som du lämnar i din ansökan måste vara riktiga. Kommunen är skyldig att polisanmäla alla misstänkta bidragsbrott. Du kan bli återbetalningsskyldig om du lämnar felaktiga uppgifter som leder till att du får ekonomiskt bistånd trots att du inte har rätt till det. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan. Det är först om ni tillsammans saknar tillräckliga medel för er gemensamma försörjning som ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt.

En ansökan om ekonomiskt bistånd görs för en månad i taget.

Angående situationen i Ukraina

EU har aktiverat massflyktingsdirektivet som innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater.

Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket.

Om du är i behov av ekonomiskt bistånd i avvaktan på registrering om uppehållstillstånd hos Migrationsverket kan du vända dig till Kontakt Linköping.

Så här söker du ekonomiskt bistånd

Läs mer om Heltidsaktiveringen

Genom Heltidsaktivering stödjer vi dig som har behov av ekonomiskt bistånd till egen försörjning och självständighet.

Frågor

Om du har frågor om ekonomiskt bistånd kan du vända dig till Kontakt Linköping.

Senast uppdaterad den 7 mars 2024