Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett sista skyddsnät för dig som inte kan försörja dig själv eller din familj. Du får tillfällig hjälp med försörjning och stöd till förändring.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och socialbidrag är begrepp som används för att beskriva den hjälp som du kan få till försörjning. En socialsekreterare gör en bedömning utifrån just din situation.

En förutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att du kan visa att du gör vad du kan för att öka möjligheterna till egenförsörjning. Det kan till exempel vara att du söker arbete, deltar i praktik eller deltar i svenskundervisning (SFI). När du får ekonomiskt bistånd påbörjas också ett arbete mot att du ska bli självförsörjande igen.

Vem kan ansöka?

Vem som helst kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Om du inte har tillräckligt med pengar för att försörja dig eller din familj kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd. En förutsättning är att du har undersökt alla andra alternativ. Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät. Att vara svensk medborgare, ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt är oftast en förutsättning för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du ska också bo eller vistas i Linköpings kommun.

Vi behöver rätt uppgifter

Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter. Det är en förutsättning för att en socialsekreterare ska kunna göra en bedömning. Om du lämnar felaktiga uppgifter kan du behöva betala tillbaka pengar, likaså om du döljer inkomster eller tillgångar. I de fallen riskerar du också en polisanmälan. Vi är skyldiga att anmäla alla fall där någon har lämnat felaktiga uppgifter och vi har betalat ut pengar.

Sekretess och personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar till oss registreras i ett datasystem. Social- och omsorgsförvaltningen förvarar din utredning, ditt beslut och dina journalanteckningar i en så kallad personakt. När ditt ärende är avslutat placeras din personakt i ett arkiv.

Alla uppgifter som du lämnar till Social- och omsorgsförvaltningen är skyddade av sekretesslagen. Hos Social- och omsorgsförvaltningen råder så kallad stark sekretess vilket innebär att uppgifterna inte lämnas ut till någon om det inte står klart att detta kan göras utan att du själv eller någon närstående lider men.

Mottagning - Försörjningsinsatser

Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd?

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd och inte har kontakt med en socialsekreterare sedan tidigare ska du ringa till Kontakt Linköping.  

Inbokade besök på Social- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/ekonomisktbistand http://www.linkoping.se/ekonomisktbistand

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 februari 2019