Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till boende

Socialtjänsten har ingen skyldighet att ordna boende på grund av allmän bostadsbrist. Socialtjänsten har inga egna lägenheter att erbjuda men kan ge rådgivning som underlättar i för dig som söker bostad. Om du har svårt att få boende på grund av andra orsaker än allmän bostadsbrist kan du ansöka om bosociala insatser hos Social- och omsorgsförvaltningen. Vi kan även hjälpa dig som riskerar att bli vräkt från ditt nuvarande boende.

Om du har svårt att få boende

 Här finns en lista över hyresvärdar i Linköping för dig som letar boende.

Du som har svårt att få boende på grund av andra orsaker än allmän bostadsbrist kan ansöka om bosociala insatser hos Social- och omsorgsförvaltningen. Det kan till exempel vara olika former av stödinsatser och, om det bedöms föreligga särskilda svårigheter, hjälp med bostad till särskilt utsatta grupper. För rådgivning och ansökan om bosociala insatser kontaktar du Mottagning - vuxna på Social- och omsorgsförvaltningen

Mottagning Vuxna

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Social problematik, missbruk med mera

 • Telefon: 013-20 69 00 
 • Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.30 och klockan 13.00-14.00
 • Klämdagar är telefontiden stängd

Våld i nära relationer

 • Telefon: 013-26 22 50
 • Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.30 och 13.00-16.00
 • Klämdagar är telefontiden stängd

LSS

 • Telefon: 013-20 67 66
 • Telefontid: Tisdagar klockan 9.00-12.00 och torsdagar klockan 13.00-16.00
 • Klämdagar är telefontiden stängd

Funktionsnedsättning

 • Telefon: 013-20 67 36
 • Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.30 och klockan 13.00-14.00
 • OBS! Klämdagar är telefontiden stängd

Ekonomiskt bistånd

Om ditt ärende gäller ekonomiskt bistånd vänder du dig till Kontakt Linköping.

Till e-postformulär för Mottagning Vuxna

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: Se ovan
Telefontid: Se ovan

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Vräkningsförebyggande arbete

När en hyresgäst riskerar att förlora sin bostad skickar hyresvärden information till Social- och omsorgsförvaltningen. På Social- och omsorgsförvaltningen bedrivs vräkningsförebyggande arbete för att stötta personer eller familjer i att inte förlora sin bostad. Stödet kan vara ekonomiska prioriteringar och att skapa strukturer för att kunna hantera ekonomin. Det kan även vara annan typ av stöd för att få vardagen att fungera såsom stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård med mera.

Vad jag kan göra om jag får en hyresskuld

 • Se över om du kan lösa skulden på egen hand eller genom stöd från familj eller vänner.
 • Ta kontakt med din hyresvärd och fråga om det finns möjlighet till en avbetalningsplan.
 • Har skulden gått vidare till inkasso är det dem du ska kontakta för att ta reda på om det finns möjlighet att betala av skulden.

Det är alltid av värde att tala med hyresvärden om sin situation oavsett hur långt processen har gått. Saknar du ekonomiska medel kan du kontakta Social- och omsorgsförvaltningen för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Det görs då en individuell bedömning utifrån din situation.

Vad jag kan göra om jag fått en anmodan att vidta rättelse på grund av återkommande sena inbetalningar

En hyresvärd har möjlighet att säga upp ditt hyreskontrakt om du har återkommande sena hyresinbetalningar. Om du får ett brev där hyresvärden uppmärksammar att du har återkommande sena hyresinbetalningar är det viktigt att du säkerställer att hyran i fortsättningen alltid betalas i tid.

Behöver du ha stöd kring ekonomiska prioriteringar eller andra tips för att undvika sena inbetalningar är du välkommen att kontakta Vräkningsförebyggande teamet på Social- och omsorgsförvaltningen.

Vad jag kan göra om jag fått en anmodan att vidta rättelse på grund av störning

En hyresgäst har alltid ansvar för att uppträda ansvarsfullt och inte störa sina grannar. Det är även viktigt att du respekterar den varning som hyresvärden skickat ut och säkerställer att störningar inte sker igen. Störningar kan vara av många olika slag som fester, hög musik, skrik med mera. Det är inte heller ovanligt att det handlar om osämja mellan grannar. Om du fått ett brev som handlar om att du stört är det viktigt att tala med din hyresvärd. Återkommande störningar kan bli en grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet.

Vad jag kan göra om jag fått en anmodan att vidta rättelse på grund av sanitär olägenhet

Som hyresgäst har du ansvar för att hålla din bostad i ett sunt skick och ordning. En sanitär olägenhet kan dra till sig skadedjur och dölja till exempel vattenskador som uppstått. Det är heller inte sunt för hälsan att leva i en miljö som utgör en sanitär olägenhet.

Det är inte ovanligt att hyresvärdar får kännedom om lägenheter som utgör en sanitär olägenhet i samband med att underhållsarbete eller renoveringar ska göras i fastigheten. Hyresvärden har möjlighet att ställa krav på att bostaden ska åtgärdas inom en viss tid. Hyresvärden meddelar tid för besiktning av lägenheten. Om hyresgästen inte har möjlighet att på egen hand städa och få ordning i bostaden kan det finnas behov av att anlita en städ- eller saneringsfirma. Kostnaderna för detta kan bli höga och det är alltid hyresgästen som är betalningsskyldig. I vissa fall kan man få Rut-avdrag för kostnaden.

Behöver du hjälp och stöd kring hur du kan lösa din situation kan du kontakta Vräkningsförebyggande teamet. Vi kommer då att tillsammans med dig  titta på vad du kan göra nu och vad du behöver göra för att det inte ska bli en sanitär olägenhet igen.

Vad jag kan göra om jag fått en anmodan att vidta rättelse på grund av olovlig andrahandsuthyrning

Rättigheterna för den som bor olovligt i en hyreslägenhet är få. Det är alltid viktigt att säkerställa att hyresvärden godkänt att lägenheten hyrs ut i andra hand. Om hyresvärden upptäcker att någon bor olovligt i bostaden kan den ursprungliga hyresgästen bli uppsagd. Det innebär att även personen som bor olovligt måste flytta. Ansvaret för lägenheten kvarstår alltid på den ursprungliga hyresgästen. I fall där det handlar om olovlig andrahandsuthyrning har det Vräkningsförebyggande teamet begränsade möjligheter att stötta.

Vräkningsförebyggande teamet

Till e-postformulär för Vräkningsförebyggande teamet

E-post: vrakningsforebyggande@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Senast uppdaterad den 22 mars 2021