Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

För dig som är god man för ensamkommande barn

På den här sidan finns information för dig som är god man för ensamkommande barn.

Som god man ska du företräda barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga frågor, i föräldrarnas ställe. Till skillnad från en förälder har du dock inte den dagliga omvårdanden och tillsynen av barnet och inte heller någon försörjningsskyldighet.

Godmanskapet är en tillfällig lösning för barnet i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd. Uppdraget handlar främst om att se till att barnet får en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. Som god man har du regelbunden kontakt med barnet, men också med boende, skola, socialtjänst, offentligt biträde, Migrationsverket med flera.

Regelverket kring godmanskap för ensamkommande barn återfinns i Föräldrabalken men också i Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

Senast uppdaterad den 26 augusti 2020