Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för barnomsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, fritidsverksamhet och vårdnadsbidrag. Nämndens ansvar gäller både kommunal och fristående verksamhet. Cirka 26 500 barn och ungdomar finns inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.

Den viktigaste frågan för barn- och ungdomsnämnden är att barn och elever ska nå de mål som satts upp. Ett mål är att alla elever som går ut årskurs 3 kunna läsa, skriva och räkna. Ett annat mål är att de som slutar grundskolans årskurs 9 ska nå minst godkänt i alla ämnen.

Sammanträden

Barn- och ungdomsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten med undantag för den tid då sekretessärenden tas upp.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med mars 2017

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i den nya sammanträdesportalen. Handlingar kommer efter hand att publiceras med början från februari 2017.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till och med mars 2017:

Ledamöter

Barn- och ungdomsnämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.
Jacob Björneke (s)
Jakob Björneke (S)

Kommunalråd, ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Skicka e-post till Jakob Björneke (S)

E-post: Jakob.Bjorneke@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 93, mobil: 0702-43 81 45

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 april 2017