Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för barnomsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg och fritidsverksamhet. Nämndens ansvar gäller både kommunal och fristående verksamhet. Cirka 27 000 barn och ungdomar finns inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.

Den viktigaste frågan för barn- och ungdomsnämnden är att barn och elever ska nå de mål som satts upp. Ett mål är att alla elever som går ut årskurs 3 kunna läsa, skriva och räkna. Ett annat mål är att de som slutar grundskolans årskurs 9 ska nå minst godkänt i alla ämnen.

Sammanträden

Barn- och ungdomsnämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten med undantag för den tid då sekretessärenden tas upp.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från februari 2017 och framåt hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Barn- och ungdomsnämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.
Erik Östman (M)

Ordförande barn- och ungdomsnämnden

Till e-postformulär för Erik Östman (M)

E-post: erik.ostman@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 82

Elias Aguirre (S)

Kommunalråd, vice ordförande barn- och ungdomsnämnden

Till e-postformulär för Elias Aguirre (S)

E-post: elias.aguirre@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 37

Senast uppdaterad den 23 september 2019