Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Krisledningsnämnden

Nämnden är ansvarig för kommunens krisledning vid olyckor och extraordinära händelser.

Krisledningsnämnden ansvarar för:

  • myndighetsutövning enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap
  • övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

Ledamöter

Niklas Borg (M)

Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen och krisledningsnämnden, gruppledare (M)

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: mobil: 070-815 49 73

Kristina Edlund (S)

Kommunalråd, andre vice ordförande kommunstyrelsen, vice ordförande krisledningsnämnden, gruppledare (S)

Till e-postformulär för Kristina Edlund (S)

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 51, 072-240 07 40

Senast uppdaterad den 15 januari 2019