Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ungdomsombud

Till oss kan du som ung vända dig med åsikter, synpunkter och tankar om allt möjligt kopplat till kommunen. Ungdomsombudens uppgift är att synliggöra ungdomars röster och att öka deras inflytande i kommunpolitiken. Vi jobbar för att unga ska få plats att påverka i kommunen. Kanske behövs det mötesplatser som inte finns idag eller kanske är du antingen nöjd eller missnöjd med ett visst beslut kommunpolitikerna har tagit. Vi tar emot ungas röster och förmedlar informationen vidare till berörda tjänstepersoner och politiker i kommunen.

Ungdomsombuden ska…

  • vara till för dig som är mellan 13–25 år i Linköpings kommun.
  • öka ungdomars inflytande i samhällsfrågor på kommunnivå.
  • vara länken mellan ungdomar och politiker i kommunen.

Innan man fyllt 18 år har man inte möjlighet att rösta i kommunalvalen. Trots det påverkas alla medborgare av de beslut som tas på kommunnivå.

På den här sidan kan du läsa mer om vad vi gör och hur du kan engagera dig. Du får också information om konkreta tips på inflytande, vad vi har på gång och hur du kan komma i kontakt med oss!

Lyssna! 

Lyssna på och var med i vår podcast LYSSNA!. Varje avsnitt behandlar ett politiskt tema (exempelvis jämställdhet, rasism och segregation). Ett par ungdomar från Linköpings kommun bjuds in till varje avsnitt för att diskutera dessa ämnen och föra fram sina åsikter i frågan. Avsnitten blir sedan en källa för politiker att ta in vad Linköpings ungdomar tycker i olika frågor. 

Lilla Dialogen

Varje vår öppnar ungdomsombuden stadshuset för ett dialogtillfälle mellan högstadieelever och politiker i Linköpings kommun. Under detta tillfälle får man reda på hur arbetet i en kommun går till och hur du kan vara med och påverka kommunen. Du får också chansen att fråga en lokal politiker vilken fråga du vill! Se kontaktinformation längst ned på sidan för att anmäla din skola.

Face the case 

Under höstterminen 2021 anordnar ungdomsombuden en case-tävling för gymnasieelever i Linköpings kommun. I indelade grupper kommer ungdomar få arbeta fram lösningar på olika kommunfrågeställningar och utmaningar. Grupperna får presentera sina idéer för en jury och det vinnande laget får varsin sommaranställning som ung kommunutvecklare på Linköpings kommun.

Håll koll på hemsidan för uppdaterad information och anmälan!

Skolbesök och besök på fritidsverksamheter

Vi ungdomsombud åker gärna ut till skolor och fritidsgårdar och berättar om oss och vår verksamhet! Under besöken brukar vi också göra någon övning eller workshop. Kontakta oss för mer information. 

Ungdomschecken

Ungdomschecken är ett bidrag ungdomar mellan 13 och 25 år kan söka från Linköpings kommun för att arrangera ett evenemang. Bidraget uppgår till 10 000 kronor och kan fungera som stöd i allt från att arrangera en fotbollsturnering till en teaterföreställning. För att kunna söka bidraget behöver evenemanget rikta sig till allmänheten och ingen vinst får tas ut. Kontakta oss för att få hjälp med ansökan.  

Kontakta ungdomsombuden

Ungdomsombudet Lovisa Mercurio
Lovisa Mercurio

Ungdomsombud Kultur- och fritidsförvaltningen

Till e-postformulär för Lovisa Mercurio

E-post: lovisa.mercurio@linkoping.se

Telefon: 013-20 53 73

Maryam Ramzi Al-Helli
Maryam Al-Helli

Ungdomsombud Kultur- och fritidsförvaltningen

Till e-postformulär för Maryam Al-Helli

E-post: maryam.al-helli@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 29

Senast uppdaterad den 8 oktober 2021