Hoppa till huvudinnehåll

Ungt initiativ

Genom Ungt initiativ kan du anordna något för dig och andra unga i Linköping. Du erbjuds coachning, stöttning i att boka lokal, nätverk, och ekonomiskt stöd upp till 10 000 kr. Ungt initiativ ska vara en möjlighet för dig som är mellan 13 till 25 år att utveckla dina kunskaper inom arrangemang och ledarskap.

 

Vem kan söka Ungt initiativ?

Du som är mellan 13 och 25 år och bor i Linköpings kommun kan söka Ungt initiativ. Ni ska vara en grupp på minst två personer som ska genomföra arrangemanget, en person utses till huvudansvarig. Personer som ej fyllt 18 år måste ha målsmans medgivande.

Vad har gjorts tidigare?

Ungt initiativ har tidigare använts till bland annat: konserter med olika lokala band, en utställning med konst av återvunnet material, en fotbollsnattcup, en undersökning om ungdomars kulturvanor, en kulturdag, en minifestival för att lyfta fram kvinnliga musiker, olika typer av föreläsningar och mycket, mycket annat!

Vem får gå på arrangemanget?

Arrangemang som ordnas med Ungt initiativ måste vara publikt. Det betyder att andra ungdomar i Linköping också ska kunna ta del av arrangemanget och inte bara de som känner arrangörerna, till exempel. Platsen för arrangemanget måste också vara tillgänglig för funktionshindrade.

Vad kan jag söka pengar för?

Du kan söka pengar för en massa olika saker, till exempel: lokalhyra, arvode/gage till en föreläsare/artist, marknadsföring, hyra av utrustning, en ljudtekniker, eller polistillstånd. Du kan däremot INTE söka pengar för olika investeringar som till exempel dator, kamera eller fika till besökarna. Pengarna du söker är ett förlustbidrag. Det innebär att du som arrangör inte kan gå i vinst på det du anordnar.

Hur söker jag?

För att söka behöver du fylla i ansökan, längst ner på sidan, tillsammans med en ekonomisk uppskattning. Ansökan med eventuella kompletteringar ska lämnas in minst en månad före projektet/ arrangemanget startar. Vill du få hjälp med din ansökan kan du höra av dig till ungdomsombuden.

Vem bestämmer om jag får bidrag eller inte?

Ansökan behandlas och beslutas av kultur- och fritidskontoret tillsammans med ungdomsombuden inom fyra veckor. För att ansökan ska beviljas måste den uppfylla kraven i regelverket för Ungt initiativ. Om din ansökan inte uppfyller reglerna blir du kontaktad för att komplettera din ansökan. När arrangemanget är genomfört ska du fylla i en redovisning som skickas till ungdomsombuden senast en månad efter genomförandet.

Senast uppdaterad den 7 juni 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: