Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Konkreta tips på inflytande

Det finns olika sätt att påverka kommunen och politiken i stort. Nedan listar vi några tips på hur du kan öka ditt inflytande!

Kontakta oss!

Till oss kan du höra av dig kring i princip vad som helst. Tycker du att ett beslut som kommunen tagit antingen är bra eller dåligt? Känner du dig otrygg på någon specifik plats? Vill du arrangera en konsert? Eller vill du vara med i vårt arbete med ungdomsinflytande i stort? Vi finns till för alla typer av tankar och idéer. Vi har ett stort kontaktnät i kommunen och kan antingen hjälpa dig direkt eller skicka vidare dig till en person som bättre kan svara på dina frågor eller idéer. Använd den möjligheten! 

 

Ungdomschecken

Vill du anordna någon form av evenemang? En teater, konsert, fotbollsturnering? Då kan du söka bidrag hos oss för att betala för evenemangets kostnader och få hjälp i form av coachning. Evenemanget måste vara öppet för allmänheten i åldrarna 13-25 år och ingen vinst får tas ut i samband med evenemanget. Kontakta oss om du är intresserad!

 

Linköpingsförslaget

Ett Linköpingsförslag är en idé eller ett förslag från dig som bor i kommunen eller som berörs av dess verksamhet. Det ger dig möjlighet att påverka det som är viktigt för dig. Läs mer via länken! 

 

Svara på enkäten Om mig

Om mig är en webbenkät om hälsa och livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten genomförs som ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner (där bland annat Linköpings kommun medverkar) och Länsstyrelsen Östergötland, och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet. Resultaten från enkäten används av flera personer som arbetar med ungdomsfrågor i kommunen. Det är därför en bra väg till inflytande! 

 

Gå med i elevrådet/elevkåren

Vill du vara med och påverka din skolmiljö och utbildning är elevrådet/elevkåren en bra plattform. Enligt skollagen har elever rätt att ha inflytande över sin utbildning. Använd den möjligheten!

 

Delta i en dialog med politiker

Vi ungdomsombud erbjuder olika tillfällen att träffa politiker för att samtala. Under dessa tillfällen får du chansen att fråga politiker det du själv vill. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att delta i en dialog.

 

Gå med i ett politiskt ungdomsförbund

I kommun, region och riksdag finns olika politiska partier representerade. Dessa partier har så kallade ungdomsförbund där unga personer kan engagera sig. Ungdomsförbunden har bland annat i uppgift att påverka de stora partierna. Genom att engagera dig i ungdomsförbunden har du därför möjlighet att påverka politiken i stort.

 

Vet om dina rättigheter!

Enligt svensk lag är du fri att skapa egna åsikter och uttrycka dem. Du får också organisera dig i exempelvis föreningar för de frågor du tycker är viktiga. Man har också rätt att demonstrera för frågor man brinner för. Sedan den 1 januari 2020 är dessutom barnkonventionen lag i Sverige. Den säger bland annat att personer under 18 år har rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på i frågor som rör dem.

Senast uppdaterad den 31 mars 2021