Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden har ansvar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Linköpings kommun.

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd. Arbetet styrs främst av miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen.

Bygg- och miljönämnden arbetar för att förkorta handläggningstiderna, i första hand för enkla bygglovsärenden.

Bygg- och miljönämndens verksamhet utförs av Byggavdelningen och Miljöavdelningen på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanträden

Bygg- och miljönämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från maj 2017 och framåt hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Bygg- och miljönämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Stefan Erikson (M)

Ordförande bygg- och miljönämnden och valnämnden

Till e-postformulär för Stefan Erikson (M)

E-post: Stefan.Erikson@linkoping.se

Gunnar Gustafsson (MP)

Vice ordförande bygg- och miljönämnden

Till e-postformulär för Gunnar Gustafsson (MP)

E-post: gunnar.gustafsson@linkoping.se

Telefon: 070-954 47 78

Senast uppdaterad den 8 september 2021