Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden har ansvar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Linköpings kommun.

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd. Arbetet styrs främst av miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen.

Bygg- och miljönämnden arbetar för att förkorta handläggningstiderna, i första hand för enkla bygglovsärenden.

Bygg- och miljönämndens verksamhet utförs av bygglovskontoret, kommunlantmäteriet och miljökontoret. Dessa tre enheter tillhör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanträden

Bygg- och miljönämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistor och protokoll från maj 2017 och framåt hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Bygg- och miljönämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Stefan Erikson (M)

Ordförande bygg- och miljönämnden och valnämnden

Skicka e-post till Stefan Erikson (M)

E-post: stefan.erikson@linkoping.se

Gunnar Gustafsson (MP)

Vice ordförande bygg- och miljönämnden

Skicka e-post till Gunnar Gustafsson (MP)

E-post: gunnar.gustafsson@linkoping.se

Telefon: 070-954 47 78

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 januari 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: