Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten i Linköpings kommun. Det är bibliotek, kulturskola, idrottsanläggningar och friluftsområden, simhall, sjöbad, konst, fördelning av bidrag till föreningar och studieförbund, kulturevenemang, kulturmiljövård, fritidsverksamhet för unga samt Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Målområde samhälle:

 • En medskapande kultur- och fritidsverksamhet
 • Inkluderande mötesplatser och anläggningar
 • Miljövänlig verksamhet
 • Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål
 • Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid
 • Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

Målområde Medborgare

 • Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer
 • Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla
 • Tillgängliga mötesplatser och anläggningar

Målområde ekonomi:

 • Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor

Målområde verksamhet:

 • Möjlighet till eget skapande inom kultur och fritid
 • Hög digitaliseringsgrad

Målområde medborgare:

 • Goda arbetsplatser
 • Framgångsrikt chef- och ledarskap
 • Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Sammanträden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för eventuella sekretessärenden.

Nämnden sammanträder vanligen i kultur- och fritidskontorets lokaler på Apotekaregatan 13C. Där finns handikappanpassad entré och toalett.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från februari 2017 och framåt hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Gustaf Appelberg (L)

Ordförande överförmyndarnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förste vice ordförande kommunfullmäktige

Till e-postformulär för Gustaf Appelberg (L)

E-post: gustaf.appelberg@linkoping.se

Niklas Nåbo (S)
Niklas Nåbo (S)

Andre vice ordförande kommunfullmäktige, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Till e-postformulär för Niklas Nåbo (S)

E-post: Niklas.Nabo@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 54, 076-226 05 37

Senast uppdaterad den 14 januari 2019

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: