Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten i Linköpings kommun. Det är bibliotek, kulturskola, idrottsanläggningar och friluftsområden, simhall, sjöbad, konst, fördelning av bidrag till föreningar och studieförbund, kulturevenemang, kulturmiljövård, fritidsverksamhet för unga samt Friluftsmuseet Gamla Linköping.

En attraktiv kommun
Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun.

En hälsosam kommun 
Linköpings kultur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

En kreativ kommun 
Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.

Sammanträden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för eventuella sekretessärenden.

Nämnden sammanträder vanligen i kultur- och fritidskontorets lokaler på Apotekaregatan 13C. Där finns handikappanpassad entré och toalett.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från februari 2017 och framåt hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Gustaf Appelberg (L)

Ordförande överförmyndarnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förste vice ordförande kommunfullmäktige

Skicka e-post till Gustaf Appelberg (L)

E-post: gustaf.appelberg@linkoping.se

Niklas Nåbo (S)
Niklas Nåbo (S)

Andre vice ordförande kommunfullmäktige, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Skicka e-post till Niklas Nåbo (S)

E-post: Niklas.Nabo@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 54, 076-226 05 37

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 januari 2019