Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten i Linköpings kommun. Det är bibliotek, kulturskola, idrottsanläggningar och friluftsområden, simhall, sjöbad, konst, fördelning av bidrag till föreningar och studieförbund, kulturevenemang, kulturmiljövård, fritidsverksamhet för unga samt Friluftsmuseet Gamla Linköping.

En attraktiv kommun
Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun.

En hälsosam kommun 
Linköpings kultur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

En kreativ kommun 
Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.

Sammanträden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för eventuella sekretessärenden.

Nämnden sammanträder vanligen i kultur- och fritidskontorets lokaler på Apotekaregatan 13C.  Där finns handikappanpassad entré och toalett.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med mars 2017

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i den nya sam

manträdesportalen. Handlingar kommer efter hand att publiceras med början från februari 2017.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till och med mars 2017:

Ledamöter

Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth - fotograf: Pål Frenger
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)

Ordförande kultur- och fritidsnämnden

Skicka e-post till Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)

E-post: Cecilia.Gyllenberg-Bergfasth@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 juni 2018