Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten i Linköpings kommun. Det är bibliotek, kulturskola, idrottsanläggningar och friluftsområden, simhall, sjöbad, konst, fördelning av bidrag till föreningar och studieförbund, kulturevenemang, kulturmiljövård, fritidsverksamhet för unga samt Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Målområde samhälle:

 • En medskapande kultur- och fritidsverksamhet
 • Inkluderande mötesplatser och anläggningar
 • Miljövänlig verksamhet
 • Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål
 • Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid
 • Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

Målområde Medborgare

 • Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer
 • Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla
 • Tillgängliga mötesplatser och anläggningar

Målområde ekonomi:

 • Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor

Målområde verksamhet:

 • Möjlighet till eget skapande inom kultur och fritid
 • Hög digitaliseringsgrad

Målområde medborgare:

 • Goda arbetsplatser
 • Framgångsrikt chef- och ledarskap
 • Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Sammanträden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för eventuella sekretessärenden.

Nämnden sammanträder vanligen i kultur- och fritidskontorets lokaler på Apotekaregatan 13C. Där finns handikappanpassad entré och toalett.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från februari 2017 och framåt hittar du i sammanträdesportalen.

Ledamöter

Nämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Gustaf Appelberg (L)

Ordförande överförmyndarnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förste vice ordförande kommunfullmäktige

Skicka e-post till Gustaf Appelberg (L)

E-post: gustaf.appelberg@linkoping.se

Niklas Nåbo (S)
Niklas Nåbo (S)

Andre vice ordförande kommunfullmäktige, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Skicka e-post till Niklas Nåbo (S)

E-post: Niklas.Nabo@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 54, 076-226 05 37

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 januari 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.