Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige

Det sitter 79 politiker från olika partier i kommunfullmäktige.
Man kan säga att kommunfullmäktige är
kommunens riksdag.

Det är politikerna i kommunfullmäktige
som beslutar i de största och viktigaste frågorna.
Kommunfullmäktige ska också stötta demokratin.
Det är en mycket viktig uppgift.

Kommunfullmäktige har oftast möte
sista tisdagen i varje månad.
I juli det är inget möte.

Mötena är i fullmäktigesalen i stadshuset på
Storgatan 43.

Alla kan lyssna på mötena från åhörarläktaren.
Eftersom läktaren inte är så stor,
måste grupper anmäla att de ska komma i förväg.
Anmälan görs till receptionen i stadshuset.
Telefonnumret dit är 013-20 63 58.

Den som inte kan vara på plats,
kan följa mötet i sin datorn.
Kommunfullmäktiges möten sänds direkt
på kommunens webbplats.

Alla kan ställa frågor till kommunfullmäktige
om kommunens arbete.
Frågorna besvaras i slutet av mötena.
Man bör lämna, skicka eller ringa in sina frågor
till kommunfullmäktiges sekreterare
senast klockan 12.00 dagen före mötet.

Kommunstyrelsen

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen
och 11 nämnder.
Man kan kalla kommunstyrelsen för kommunens
regering.
Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling
och ekonomi och samordnar kommunens verksamhet.

Det är nämnderna som fattar de politiska besluten
om kommunens arbete.
Det gäller till exempel skola, barnomsorg,
äldreomsorg, byggfrågor, miljöfrågor
och kultur- och fritidsfrågor.

Kommunfullmäktige väljer de personer
som ska sitta med i nämnderna.
De sitter ofta med i fullmäktige. 

De flesta fullmäktigeledamöter har också en plats
i något av kommunfullmäktiges utskott.
Det  finns 11 så kallade geografiska utskott i de olika stadsdelarna
och ett ekonomiutskott .

Kontakta Kommunens diarium

013-20 63 45

Senast uppdaterad den 21 augusti 2018

Tillbaka Skriv ut
Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: