Politik och demokrati

Vart fjärde år väljs de politiker
som ska styra Linköpings kommun.

Kontakta Kommunens diarium

013-20 60 00 (kommunens växel)

Storgatan 43

79 politiker från olika partier väljs då
till kommunfullmäktige.

För att styra kommunen måste ett parti
få mer än hälften av rösterna.
Det är sällan ett parti får så många röster.
Därför brukar olika partier samarbeta.

Partier som styr från 2015

Under året  2015 -2018 är det Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Liberalerna som bestämmer.
Man säger att de andra partierna är i opposition.

Socialdemokraterna fick flest röster i det senaste valet,
därför bestämmer de mest.
Kristina Edlund heter den socialdemokrat
som är ordförande i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen är den viktigaste av alla styrelser
och nämnder i kommunen.

Läs mer

Du kan läsa mer om  vilka politiker
som sitter i de olika nämnderna och styrelserna
på de sidor som inte är lättlästa.
Där kan du också läsa om vad politikerna
kommer att besluta om på sina sammanträden
och när sammanträdena är.
Du kan ta kontakter och komma med synpunkter och förslag.

Du kan också se kommunfullmäktiges möten
direkt i din dator.

Senast uppdaterad den 21 augusti 2018

Tillbaka Skriv ut