Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Motioner och interpellationer

Du kan leta i Linköpings kommuns diarium om du vill hitta motioner och interpellationer. Vill du sedan se ett dokument kan du kontakta kommunens registrator.

Motioner

Motioner är skrivna förslag undertecknade av en eller flera kommunfullmäktigeledamöter. Innan kommunfullmäktige tar ställning till en motion, bereds den av ansvarig förvaltning. Motioner passerar genom nämnder och kommunstyrelsen, innan kommunfullmäktige tar ställning.

Interpellationer

Interpellationer är frågor som ledamöter i kommunfullmäktige ställer till kommunalråd eller nämndordförande. Svar på interpellationerna lämnas i regel på nästa fullmäktigemöte. Alla fullmäktiges ledamöter kan delta i debatten runt en interpellation. Interpellationerna är inte föremål för beslut.

Senast uppdaterad den 27 januari 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: