Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Motioner och interpellationer

Du kan leta i Linköpings kommuns diarium om du vill hitta motioner och interpellationer. Vill du sedan se ett dokument kan du kontakta kommunens registrator.

 Motioner

Motioner är skrivna förslag undertecknade av en eller flera kommunfullmäktigeledamöter. Innan kommunfullmäktige tar ställning till en motion, ska den utredas av de tjänstemän som arbetar med det aktuella området.  Motioner passerar genom facknämnder och kommunstyrelsen, innan kommunfullmäktige tar ställning.

Interpellationer

Interpellationer är frågor som ledamöterna i kommunfullmäktige ställer till kommunalråd eller nämndordförande. Svar på interpellationerna lämnas i regel på nästa fullmäktigemöte. Alla fullmäktiges ledamöter kan delta i debatten runt en interpellation. Interpellationerna är inte föremål för beslut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 augusti 2016