Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vänorter

Linköpings kommun har flera vän- samverkans- och systerorter sedan länge. Dessutom sker samarbeten med många andra städer och regioner i olika länder genom projekt inom prioriterade verksamhetsområden.

Den ökade internationaliseringen och EU-medlemskapet har skapat nya förutsättningar för internationell samverkan. Det sker med många orter i världen och är inte begränsat till vän-, samverkans- och systerorter. Det har blivit allt vanligare med flexibla partnerskap kring konkreta frågor i stället för fasta avtal under lång tid. Samverkan är inriktat på mål- och projektorienterat arbete som stöd för utvecklingsprojekt som verksamheterna inom Linköpings kommun bedriver.

Positionspapper antagna av kommunstyrelsen

Vänorter och andra samarbetsorter

Kommunen har samarbete med  fyra vänorter i de nordiska länderna. Dessa är Tönsberg i Norge, Isafjardarbaer på Island, Roskilde i Danmark och Joensuu i Finland.

Linz i Österrike, Kaunas i Litauen samt Guangzhou och Macau i Kina är de orter med vilka kommunen tecknat särskilda avtal om samarbete.

Systerorter

Bland systerorterna har kommunen och systerortsföreningen regelbunda kontakter främst med Palo Alto i USA. Med de övriga systerorterna Esteli i Nicaragua, Morogoro i Tanzania och Pietra Santa i Italien har kontakterna varit av betydligt mindre omfattning.

Samtliga dessa är orter med mycket olika förutsättningar.

Den ökade internationaliseringen och EU-medlemskapet har skapat nya förutsättningar för internationell samverkan. Det har blivit allt vanligare med flexibla partnerskap kring konkreta frågor i stället för fasta avtal under lång tid. Samverkan baseras då ofta på den direkta nyttan för olika verksamheter i de samverkande orterna.  

Senast uppdaterad den 11 juni 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: