Bostadsmiljö

Det viktigt för vår hälsa att vi har en bra inomhusmiljö i våra bostäder. Bra miljö är framför allt lagom temperatur, bra ventilation och inget störande buller.

Om du upplever att det är dålig miljö i din bostad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden uppfyller gällande krav.

Om du och fastighetsägaren inte är överens i frågor som gäller bostadsmiljön kan du anmäla ditt klagomål till miljökontoret. Miljökontoret bedömer klagomålet och kan ge dig rätt i ditt klagomål. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet. Det kan också vara så att miljökontoret bedömer att bostadsmiljön är tillräckligt bra och att åtgärdskrav inte kan ställas på fastighetsägaren.

Anmäl ditt klagomål via e-tjänst eller kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Oavsett om man hyr eller äger sin bostad ska man ta hänsyn till omgivningen.

Reglerna för miljön i en bostad finns i 33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Reglerna säger att en bostad ska:

  • ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
  • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
  • medge tillräckligt dagsljus, hållas tillfredsställande uppvärmd,
  • ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, samt,
  • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

En bostad ska även hållas fri från ohyra (34 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Hänsyn till omgivningen regleras i Jordabalken 3 kap 1§

Allmänna råd

Det kan vara svårt att veta vad som menas med till exempel "betryggande skydd mot buller" eller "tillfredställande uppvärmd". Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram detaljerade regler (Allmänna råd) som bland annat talar om vilka krav på ljudnivåer eller temperatur du som hyresgäst kan kräva att det är i bostaden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018