Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet i offentlig miljö

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning handlar om att leva oberoende och att fullt ut kunna delta i livets alla områden på lika villkor som andra.

Linköpings kommun ska vara en stad för alla kommuninvånare och besökare. För att alla människor ska kunna ta del av och besöka verksamheter och lokaler är det viktigt att lokaler, byggnader, utemiljö, information och olika verksamheter är tillgängliga.

Det innebär till exempel att det inte ska finnas några nivåskillnader som utestänger personer som använder rullstol. Det ska även finnas välplacerade skyltar med tydlig text så att personer med nedsatt syn kan hitta rätt i byggnaden.

Linköpings kommun arbetar för att offentliga ytor, exempelvis gator, parker, lekplatser och torg ska bli tillgängliga och användbara för alla.

Exempel på åtgärder för att förbättra tillgängligheten på kommunens mark.

  • Busshållplatser: För att underlätta för rollatorer, rullstolar och barnvagnar höjs kantstenshöjden vid busshållplatsen. Vid kantstenen finns vita plattor för att tydliggöra nivåskillnaden. Vid bussens stopplats finns taktila plattor så att personer med synnedsättning vet var bussen stannar.
  • Bänkar: Det finns många nya bänkar med ryggstöd och armstöd. Intill bänken finns det plats att ställa till exempel en rullstol eller rollator.
  • Övergångsställen: Det pågår ett arbete med att tillgänglighetsanpassa övergångställen. Det finns en tydlig kantsten för att synsvaga ska kunna känna var vägen börjar, och en ramp för rullstolar, rollatorer och barnvagn.

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder är brister i den publika omgivningen som du kan anmäla till Bygglovskontoret. De bedömmer om anmälan fyller kraven på att det är ett enkelt avhjälpt hinder. Det vill säga att åtgärd är rimlig beroende på vad bristen har för förutsättningar och vilken kostnad det kan bli.

Tillgänglighetsdatabasen 

Tillgänglighetsdatabasen syftar till att sprida information om hur tillgängliga offentliga lokaler är. Den gör också att du kan planera ditt besök i förväg.      

Tillgänglighetsdatabasen kan till exempel ge svar på:

  • Var finns närmaste handikapparkeringsplats? Kan jag ta mig därifrån och till besöksmålet?
  • Vilka hjälpmedel finns att orientera sig för mig med mina funktionsnedsättningar?
  • Hur kommer jag in?
  • Var ligger receptionen/informationsdisken?
  • Hur når jag toaletten?
  • Vilka platser finns i lokalen för mig som rullstolsburen?

Senast uppdaterad den 20 december 2022