Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Med denna e-tjänst kan du anmälan enkelt avhjälpta hinder som inte är undanröjda.

Om e-tjänsten

Enkelt avhjälpta hinder är brister i den publika omgivningen som du kan anmäla till Bygglovskontoret. De bedömer om anmälan fyller kraven på att det är ett enkelt avhjälpt hinder. Det vill säga att åtgärd är rimlig beroende på vad bristen har för förutsättningar och vilken kostnad det kan bli.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder kan vara:

 • Tunga dörrar och höga trösklar.
 • Mindre nivåskillnader eller trappsteg.
 • Avsaknad av ledstänger eller handtag.
 • Dörröppnare eller liknande funktioner som är dåligt placerade eller utformade.
 • Dålig belysning och dålig ljudmiljö.
 • Bristande kontrastmarkering på glasytor och trappsteg.
 • Bristande utformningar av orienterande skyltning.
 • Brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner.
 • Bristfällig skyltning.
 • Brister i utformning och placering av fast inredning.

Relaterad information 

De uppgifter du lämnar hanteras i ordinarie verksamhetssystem. Uppgifterna gallras ur e-tjänsten efter två månader.

Om återkoppling ges på annat sätt än via Mina ärenden anges det i e-tjänsten.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av bygg- och miljönämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
 • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

För frågor kontakta bygg- och miljönämnden enligt följande:

Bygg- och miljönämnden

Till e-postformulär för bygg- och miljönämnden

E-post: byggomiljonamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Bygg- och miljönämnden
581 81 Linköping

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

 • BankID
 • E-medborgarkonto
 • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
 • Freja eID+
 • Telia e-legitimation

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativt

Telias e-legitimation

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Du som har skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med Kontakt Linköping så får du hjälp med ditt ärende.

Senast uppdaterad den 16 april 2021