Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ventilation

För att kunna uppnå en bra inomhusmiljö måste det finnas ett fungerande ventilationssystem. Ventilationens främsta uppgift är att tillföra frisk luft samt föra bort föroreningar, överskottsvärme och hälsofarliga ämnen. Det finns olika system för detta men det viktigaste är att ventilationssystemet sköts så det fungerar som det är tänkt.

Problem med ventilationen

Tecken på dålig ventilation

  • Kondens på insidan av fönstren vintertid
  • Mögel på vägg och innertak i våtrum
  • Känsla av instängd luft inomhus
  • Upplevelse av unken, fuktig inomhusluft

Har du problem med dålig ventilation i din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden uppfyller gällande krav.

Om du och fastighetsägaren inte är överens i frågor som gäller bostadsmiljön kan du anmäla ditt klagomål till Miljökontoret. Miljökontoret bedömer klagomålet och kan ge dig rätt i ditt klagomål. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet. Det kan också vara så att Miljökontoret bedömer att bostadsmiljön uppfyller miljöbalkens lagkrav vilket innebär att ytterligare åtgärder inte kan krävas.

Anmäl ditt klagomål via e-tjänst eller vänd dig till Kontakt Linköping.

Ägare till flerfamiljshus är skyldiga att göra ventilationskontroll (OVK) med jämna mellanrum.

 

För att få så bra luftkvalitet som möjligt ska frisk luft tas in i mindre förorenade rum som sovrum och vardagsrum och går ut genom ventiler i mer förorenade rum som badrum och kök. På så sätt går luften genom hela bostaden.

Det här kan du göra för att kontrollera och sköta ventilationen
  • Kolla var luften kommer in i din bostad. Finns det några ventiler? Är dessa öppna och rena?
  • Placera en bit hushållspapper så att det täcker frånluftsdonet. Papperet ska då sugas fast och sitta kvar.
  • Gör rent filtret i köksfläkten regelbundet.
  • Om du har dåligt utsug genom din badrumsventil bör du öppna ett fönster i något annat rum när du använder köksfläkten. Annars är det risk för att köksfläkten suger luften från badrummet, och att badrumsventilationen inte fungerar som den ska.
  • Om du bor i lägenhet ska det finnas ett intyg i trappuppgången om ventilationen i ditt hus är kontrollerad och godkänd. Läs mer om ventilationskontroll genom att klicka på länken till vänster.
  • Vädra! Det är bättre att vädra ordentligt en kort stund än att ha ett fönster på glänt en hel dag. Ställ gärna tvärdrag! Du får en effektivare vädring och sparar samtidigt energi.

Köksfläkt

Sätt inte in köksfläkt på egen hand om du bor i lägenhet. Fläkten kan rubba balansen i ventilationssystemet så att till exempel matos från din lägenhet trycks in i grannens lägenhet. Kontakta därför alltid din hyresvärd eller din bostadsrättsförening om du funderar på att sätta in köksfläkt.

Rök och lukt från grillning

Besväras du av rök och lukt från grillning? I informationsbladet Grillning får du förslag på åtgärder.

Senast uppdaterad den 14 maj 2019