Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Radon

Radon är en luktfri gas som i höga halter kan vara skadlig för din hälsa. Därför är det viktigt att göra radonmätning i bostäder.

Vill du veta mer om radon och dess påverkan på hälsan rekommenderar vi Boverkets och Strålskyddsmyndighetens webbplatser.

Radoninformation på andra webbplatser

Strålskyddsmyndigheten har fastställt referensnivån för radon till 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus. Läs mer i Strålskyddsförordningen kapitel 3, paragraf 6. 

Är radonhalten i din bostad kontrollerad?

Kommunen har under många år uppmuntrat fastighetsägare att mäta radonhalten. I Linköpings karta kan du se resutatet från dessa mätningar. Du kan söka direkt i kartan, på fastighetsbeteckning eller gatuadress. Markerade fastigheter innebär att det finns radonmätning tillgänglig.

Observera att på grund av byte av ärendesystem så läggs för närvarande inga nya värden automatiskt in i kartan. Vi arbetar med en lösning på det och uppdaterar uppgifterna så snart som möjligt.

Hur mäts radon?

Mätningen görs med mätdosor (spårfilmsdosor) under perioden 1 oktober till 30 april. Minst två mätdosor placeras i skilda rum och minst en mätdosa per plan som har bostadsrum. Mätningen ska pågå i minst två månader därefter skickas mätdosorna in för analys.

Korttidsmätning (rådgivande mätning)

Behöver du en mätning snabbt för att få ett ungefärligt värde (exempelvis vid husköp) finns det en tio dygnsmätning.

Beställa radonmätning

Det finns tre SWEDAC-ackrediterade mätlaboratorier i Sverige för inomhusluft att beställa radondetektorer ifrån. Beställning kan ske på företagens hemsida eller via telefonkontakt och e-post. För att mätresultatet ska visas i Linköpings karta samtycker du vid beställningen till att vi får ta del av resultatet.

Senast uppdaterad den 30 mars 2020