Temperatur

Det är inte bara luftens temperatur som avgör om vi fryser eller tycker det är för varmt. Vår upplevelse påverkas även av omgivande ytors temperatur, luftfuktighet och luftens hastighet.

Har du problem med temperaturen i din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller gällande krav.

Om du och fastighetsägaren inte är överens i frågor som gäller bostadsmiljön kan du anmäla ditt klagomål till miljökontoret. Miljökontoret bedömer klagomålet och kan ge dig rätt i ditt klagomål. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet. Det kan också vara så att miljökontoret bedömer att bostadsmiljön är tillräckligt bra och att åtgärdskrav inte kan ställas på fastighetsägaren.

Anmäl ditt klagomål via e-tjänst eller kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Lufttemperatur

Normalt ska temperaturen i en bostad inte vara lägre än 20 °C. Temperaturen ska normalt sett inte heller vara högre än 24 °C under vinterhalvåret och högre än 26 °C under sommarhalvåret. Detta gäller inte under extrema väderförhållanden. På sommaren får du ibland tolerera att temperaturen inomhus är upp till 28 °C.

I lokaler för barnomsorg, servicehus och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20 °C.

Vattentemperatur

Även vattnet i kranen ska ha rätt temperatur för att förhindra spridning av legionella. Legionella är en form av lunginflammation som sprids via vattenånga exempelvis vid duschning.

För att förhindra att legionellabakterierna växer i ledningssystem ska kallvattnet inte vara varmare än 20 °C och varmvattnet ska inte vara kallare 50 °C. För att undvika risk för skållning ska varmvattnet inte vara varmare än 65 °C. Varmvattenberedarens temperatur ska vara minst 60 °C.

Drag

Människokroppen är varm och luftrörelser för bort värme från kroppen, vilket kan göra att vi fryser. Höga lufthastigheter bör därför kompenseras med höjd lufttemperatur. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 m/s under vinterhalvåret.

Luftfuktighet

Vid normal lufttemperatur bör den relativa luftfuktigheten vara 30–60 % i en bostad. Luftfuktigheten är lägre på vintern än på sommaren. Människors förmåga att känna variationer i den relativa luftfuktigheten är begränsad. Skillnader på 10-20 % är knappt kännbara. För att minska tillväxt av kvalster bör den relativa luftfuktigheten inte överskrida 45 %. Detta förutsätter god ventilation.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 september 2018